موارد مصرف :محافظ پرقدرت واکسن در آب با قابلیت ردیابی آب حاوی واکسن در خطوط آبخوری.

آوی بلو ماده‌ای گرانولی و جوشان با فرمول حلالیت پیشرفته است که آثار منفی و مضر ( کلر و مواد معدنی) آب را کاهش می‌دهد و ردیابی و مشاهده مسیر آب در خط آبخوری را امکان پذیر می‌سازد.

لذا به علت پوشش حفاظتی سریع آوی بلو ، استفاده از آن برای واکسیناسیون به روش آشامیدنی توصیه می‌شود.

استفاده: غلظت آوی بلو ، برای حل در آب آشامیدنی 125 گرم در 1000 لیتر آب است و برای افزایش شدت رنگ می‌توان غلظت را تا 125 گرم در 100 لیتر آب افزایش یابد.

هر پیمانه روی بطری 125 گرم برای 200 لیتر آب در نظر گرفته شده است.

شرایط نگهداری: در مکان سرد و خشک نگهداری نمایید.

احتیاط: واکسیناسیون با روش‌های اسپری ، آئروسول ، قطره چشمی و تزریقی خودداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری پلاستیکی با درب پیمانه‌ای به وزن