دسته دارويي:ویتامین C

تركيب:هر کیلوگرم حاوی 500 گرم  L-Ascorbic Acidو ما بقی ماده نگهدارنده  است.

موارد مصرف:

1- در موارد استرس ناشی از گرما و سرمای شدید، استرس حمل و نقل، استرس ناشی از انتقال طیورجدید به فارم، استرس ناشی از تغییرات ناگهانی جیره، استرس زمان شروع تولید و پیک تولید در طیور تخم‌گذار و مادر،

استرس واکسیناسیون، استرس ناشی از بیماری‌های ویروسی و انگلی.

2- بهبود جذب و مصرف آهن، سلنیوم و کرومکیوم و بهبود جذب مس.

3- کمک به سلامت پوست و جلوگیری از شکنندگی و ضعف رگهای خونی با علامت هموراژی که ممکن است در زیر پوست ظاهر شود.

4- کاهش تحریک مخاط دستگاه تنفس در هنگام گردو غبار و غبار داخل سالن مشکلات تنفسی غیراختصاصی، عفونت ها خصوصاً عفونت‌های ویروسی.

مقدار و نحوه مصرف:

– استرس ناشی از درجه حرارت، استرس تولید در طیور تخمگذار ، استرس ناشی از تغییرات در سالن 6 تا 12 گرم در 100 لیتر آب یا 10 تا 20گرم در 100 کیلو گرم دان

( معادل 10 تا 15 میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز .

– استرس ناشی از واکسیناسیون یا نوک چینی، گرمایی یا سرمایی و موارد متشابه 12 تا 20 گرم در 100 لیتر آب یا 20 تا 25 گرم در 100 کیلوگرم دان

(معادل 15 تا 20 میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز

– بیماری‌های عفونی و انگلی 20 گرم در 100لیتر آب یا 40 تا 60 گرم در 100 کیلوگرم دان

( معادل 30 تا 40 میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز

– سعی شود در طول دوره مصرف به طور مداوم استفاده گردد و یا اینکه هر 12 ساعت استفاده شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک ، خنک ودور از نور نگهداری شود.