تعریف : آنتی بیوفین دارویی است صد در صد گیاهی، این دارو ترکیبی است از مواد موثره آویشن باغی به همراه مواد موثره چند گیاه دارویی دیگر که خواص ضد قارچی و باکتریایی دارند.

مواد موثره این گیاهان طوری فرموله شده که اثرات درمان یکدیگر را تشدید می‌کنند.

تركيبات:

آنتی بیوفین ترکیبی است از اسانس و عصاره آویشن باغی و چند گیاه دارویی دیگر که حاوی ترکیبات فنلی می‌باشند. ترکیبات فنلی اثرات شدید ضد قارچی و باکتریایی دارند.

مهمترین آنها عبارتند از تیمول، کارواکرول، پاراسیمول و سینئول.

اگر چه به همراه این ترکیبات برخی فلاونوئیدها، تانن‌ها و ساپوتین‌ها نیز وجود دارند این ترکیبات باعث مقاوت قارچی یا باکتری نمی‌گردند و فاقد هر گونه عوارض جانبی بر طیور و انسانی می‌باشند.

خواص درمانی:پیشگیری کننده و معالجه کننده بیماری‌های قارچی و باکتریایی هستند و اثرات پروبیوتیک دارند.

مطالعات نشان می‌دهد که مکانیسم ترکیبات فنلی بر قارچ‌ها و باکتری‌های مربوط به تاثیر آنها روی غشاء سلولی است.

تغییر کارایی آنها باعث افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی شده و سبب خروج پتاسیم(K+)از سیتوپلاسم سلول‌های عامل بیماری می‌گردد.

موارد مصرف: به عنوان پیشگیری کننده از رشد باکتری و قارچ در جیره غذایی طیور و همچنین معالجه بیماری‌های باکتریایی و قارچی با شروع علائم بیماری‌های عفونی( چرکی) مصرف این دارو آغاز می‌شود.

نحوه مصرف:1 لیتر  در 1000لیتر آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار مصرف آن با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه می‌شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک ، خنک ودور از نور نگهداری شود.