گروه دارویی: ضد کوکسیدیوز

شکل دارویی:پودر مخلوط در دان
ترکیب : هرکیلو گرم از پودر حاوی 250 گرم آمپرولیوم هیدرو کلراید و 16 گرم اتوپابات  می باشد .
مکانیسم اثر : آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد وبه صورت رقابتی مانع از  انتقال فعال تیامین درسیکل حیاتی ایمریا شده وبر شیزونت نسل اول کوکسیدیا ها اثر کرده و از تولید مروزوئیت ها ،جلو گیری می کند .همچنین باعث توقف مراحل جنسی وهاگ گذاری اووسیت ها می گردد .بیشترین اثر آمپرولیوم در 3 روز اول چرخه زندگی ایمریا می باشد .
اتوپابات نیز با مهار سنتز تترا هیدروفولیک اسید تاثیری مشابه آمپرولیوم داشته و در مورد بعضی از گونه های ایمریا مانند  E.maxima   و E. mivati  که نسبت به آمپرولیوم مقاوم هستند ، موثر می باشد .
مخلوط آمپرولیوم با اتوپابات موجب گستردگی طیف اثر دارو می گردد .
موارد مصرف : آمپرولیوم + اتوپابات بر روی گونه های مختلف ایمریا موثر بوده وبرای پیشگیری وکنترل کوکسیدیوز در طیور گوشتی ، تخمگذار و بوقلمون در تمام طول دوره پرورش استفاده می شود .
حیوان هدف : طیور
مقدار و روش مصرف :این ترکیب به میزان 500 -250 گرم در هر تن دان مصرفی اضافه می شود.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی : بالا بودن میزان تیامین (ویتامین B1) جیره غذایی مانع از بروز حداکثر تاثیر این دارو می گردد ،البته توصیه می شود در مواقعی که کمبود ویتامین B1 در گله دیده شد ، این ویتامین به جیره اضافه گردد.
همچنین مصرف همزمان این دارو با جیره حاوی کولین منع شده است .
اثرات جانبی :مصرف در دزهای بالا ممکن است موجب کمبود ویتامین B1 گردد .
زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار طیور مصرف دارو را قطع نمایید .
شرایط نگهداری :دارو را در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری نمایید .
بسته بندی:  بسته 5 کیلوگرمی .