دسته دارويي: کوکسیدیواستات شیمیایی

 
تركيب: هر گرم آمپروديسول® حاوي

 

 

200 mg

Amprolium(pure)

1 gr

Excipients qs.to

 

 
مكانيسم اثر: آمپروليوم از لحاظ شكل ساختماني مشابه تيامين (ويتامين B1) بوده و بصورت آنتاگونيست رقابتي مانع از انتقال فعال تيامين در سيكل حياتي ايمرياها شده و در سلولهاي جدار روده اساسا” با اثر بر روي نسل اول شيزونت ها و جلوگيري از تمايز مروزوايت ها فعاليت ضد كوكسيديايي خود را انجام مي دهد. اين دارو همچنين ممكن است باعث متوقف كردن مراحل جنسي و هاگ گذاري اووسيت ها گردد (بيشترين اثر آمپروليوم در 3 روز اول چرخه زندگي ايمريا مي باشد).

 
طيف اثر: آمپروليوم به خصوص بر عليه آيمريا تنلا، آيمريا نكاتريكس وسويه هاي آيمريا آسرولينا مؤثر مي باشد.

 
موارد مصرف: آمپروليوم جهت پيشگيري و درمان بيماري كوكسيديوز طيور (گوشتي، تخم گذار، مادر)، كبوتر، گوسفند و بز، گوساله، سگ مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

مقدار و روش مصرف: اين دارو از طريق آب آشاميدني يا خوراك تجويز مي گردد.
طيور:
– پيشگيري100 گرم دارو را در 300 ليتر آب آشاميدني حل نموده و به مدت 2-1 هفته در اختيار طيور قرار دهيد.
– درمان 100 گرم دارو را در 160-80 ليتر آب آشاميدني حل نموده و به مدت 7-5 روز در اختيار طيور قرار دهيد.
كبوتر: 1 گرم از دارو را در يك ليتر آب آشاميدني حل نمائيد. طول دوره درمان 5 روز مي باشد.
گوساله:
– پيشگيري 1 گرم دارو به ازاي هر 40 كيلوگرم وزن زنده دام به مدت 20 روز.
– درمان 2 گرم دارو به ازاي هر 40 كيلوگرم وزن زنده دام به مدت 5 روز.
گوسفند و بز: 1 گرم دارو به ازاي هر 15 كيلوگرم وزن زنده دام به مدت 5 روز.
سگ: 1-5/0 گرم دارو به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده بدن به مدت 10-7 روز.
 

توجه ! : محلول تهیه شده بایستی در عرض 24 ساعت مصرف گردد.

 
موارد عدم مصرف: در مرغان تخم گذاری كه تخم آنها مصرف انساني دارد استفاده نگردد.

 
تداخل دارويي: آمپروليوم با ويتامين ها(به استثناء ويتامين B1)، مواد معدني،‌ آنتي بيوتيك ها و ساير محتويات جيره غذايي كه در صنعت طيور استفاده مي گردد ناسازگاري ندارد ولي درجيره اي كه حاوي مقادير بالاي كولين كلرايد مي باشد بدليل تشكيل اسيدپيكريك نبايد مصرف شود. ميزان بيش از حد تيامين در جيره غذايي ممكن است باعث كاهش فعاليت ضد كوكسيد يايي دارو گردد.

 
موارد احتياط: دارو دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
اثرات جانبي: درمان طولاني مدت با مقادير بيش از حد توصيه شده ممكن است منجر به تأخير رشد و يا پلي نوريت شده و همچنين امكان تأخير در تكامل سيستم ايمني طبيعي بدن وجود دارد.
 

شرايط نگهداري: دارو را در جاي خشك و خنك (25-15 درجه سانتي گراد) و دور از نور نگهداري شود.
 

زمان پرهيز از مصرف: حيوانات تحت درمان اين دارو تا 3 روز پس از خاتمه درمان نبايستي جهت مصرف انساني ذبح گردد.
 

مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.
 

شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.
 

بسته بندی: پاکت های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی.