گروه دارويي :پروبيوتيك

شكل دارويي :پودر مخلوط در دان

تركيب :هر كيلوگرم حاوي

ساكارو مايسس سرويسيا

5/51%

عصاره تخميري باسيلوس سوبتيليس

5/2%

عصاره تخميري آسپرژيلوس اوريزا ونيگر

5/17%

عصاره ذرت

6/8%

دي اكسيد سيليكون

4/15%

مخمر دهيدراته

5/4%

مكانيسم اثر:آلفاترول يك افزودني تغذيه‌اي طبيعي است كه حاوي مقادير بالايي از عصاره مخمر زنده كاراو مايسس سرويسيا و ديواره سلولي آن و عصاره‌هاي تخميري ميكروبي، براي كاهش

مايكوتوكسين‌هاي موجود در خوراك، افزايش هضم فيبر، بهبود ضريب تبديل غذايي، افزايش وزن و در مجموعه حفظ سلامت كلي در تمام گونه‌ها مي‌باشد.

گونه‌هاي هدف: دام ( گاو گوسفند) و طيور( انواع طيور پرورشي)

مزاياي مصرف:

كاهش مايكوتوكسين هاي موجود در خوراك

افزايش هضم فيبر

بهبود ضريب تبديل غذايي

افزايش وزن

مقدار و نحوه مصرف:

طيور : 500 -250 گرم در هر تن خوراك

شترمرغ: 1000-500 گرم در هر تن خوراك

گا و و گوسفند: 15/10گرم به ازاي هر راس روزانه

موارد منع مصرف:ندارد

تداخلات دارويي :ندارد

شرايط نگهداري :دور از تابش مستقيم نور و در دماي بين 10 تا 25 درجه سانتي‌گراد و در جاي خشك نگهداري شود

بسته بندي:بسته هاي كاغذي چند لايه يا استوانه اي پلاستيكي

حجم خالص:1،2،10، 25 كیلوگرم