گروه دارویی: ضد انگل

 
ترکیب: هر بلوس حاوی 152 میلی گرم آلبندازول خالص میباشد .

 
مکانیسم اثر: آلبندازول فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را متوقف نموده و واکنشهای مرتبط با متابولیسم انرژی کرمها را مختل میسازد ،در نتیجه موجب فلج عضلانی و از بین رفتن کرمها میگردد.

 
موارد مصرف : آلبندازول داروی ضد کرم وسیع الطیفی است که برای از بین بردن انواع کرمهای دستگاه گوارش ،کرمهای ریوی ،کرمهای پهن و همچنین برای از بین بردن کرم کپلک در گوسفند  بز مصرف می گردد .ضمنا آلبندازول تخم کرمهای نماتود دستگاه گوارش و همچنین کپلک را از بین برده و احتمال آلودگی مجدد را تقلیل می دهد .
این دارو بر روی کرمهای بالغ و نا بالغ ریوی و گرد روده ای موثر است و همچنین سر وبند های کرمهای پهن را نیز از بین می برد .آلبندازول اختصاصا بر انواع کرمهای زیر موثر است
1-کرمهای گرد دستگاه گوارش (شامل کرمهای بالغ ،لاروها و کرمهای کوچک معده و روده )
Bunostomum ,cooperia,haemonchus,Nematodirus,Ostertagia,Trichostrongylus,Oesophagostomum
2- کرمهای ریوی (کرمهای بالغ و لاروها )Dictyocaulus  spp
3-  کرمهای پهن Moniezia
4- کپلک بالغ Fasciola Hepatica

 
مقدار و نحوه مصرف :

 

گونه هدف

کرمهای گرد روده ای ،کرمهای ریوی ،کرمهای پهن وتخم کرمها

تمام کرمها +تخم کرمها +کپلک بالغ

گوسفند وبز

5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند و بز یا تا 20 کیلوگرم وزن زنده نصف بلوس وتا 40 کیلوگرم یک بلوس 152 میلی گرمی

7/5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند وبز یا تا 20 کیلوگرم وزن زنده یک بلوس و تا 40 کیلوگرم 2 بلوس 152 میلی گرمی

موارد منع مصرف :
مصرف دارو تا 45 روز پس از آبستنی یا جفت گیری  میش منع شده است .

 
موارد احتیاط :
دستها و چشمها را در صورت آلوده شدن به دارو سریعا با آب بشویید .
شرایط نگهداری:در جای خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید .

 
زمان پرهیز از مصرف :
فاصله آخرین دوز درمانی با کشتار گوسفند وبز حد اقل 10 روز باشد و شیر دامهای درمان شده 3 روز پس از قطع نمودن دارو قابل مصرف انسان می باشد .

 
بسته بندی :
بلیستر 10 عددی در جعبه های 50 عددی