شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركیب: هر گرم‌ از پودر AD3E حاوی ‌:

100,000 I.U

Vitamin A

20,000 I.U.

Vitamin D3

40 mg

Vitamin E

موارد مصرف ‌:
‌ برای پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامینهای A ، D3 و E بویژه در دوران بارداری، طی بیماریهای عفونی و پس از آن توصیه می شود.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
طیور : روزا نه‌ 40 گرم‌ برای‌ هر 200 جوجه‌ (سن‌ 5 تا 6 هفتگی‌) یا 100 مرغ‌ تخمگذار یا 150 مرغ‌ گوشتی‌ به‌مدت‌ 2 روز مداوم‌.
گوسفند : روزا نه‌ 4 گرم‌ به‌ مدت‌ 3-2 روز مداوم‌.
گوساله‌ : روزانه‌ 20 گرم‌ به‌ مدت‌ 3-2 روز مداوم‌.
گاو : روزانه‌ 40 گرم‌ به‌ مدت‌ 3-2 روز مداوم‌.
دز مصرفی‌ را از طریق‌ آب‌ آشامیدنی‌، شیر یا غذا دراختیاردام و طیور قرار دهید.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• در طول‌ دوره‌ درمان،‌ طیور باید تنها از آب‌ حاوی‌دارو استفاده‌ نمایند.
• در بره‌ها و گوساله‌ها می‌توان‌ دارو را در شیر حل‌ نمود و در اختیار آنها قرار داد.
• محلول‌ تهیه‌ شده‌ حاوی‌ دارو می‌بایست‌ حداكثر در‌ مدت‌ 12 ساعت‌ مصرف‌ شود.
شرایط‌ نگهداری : دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: ساشه‌ یك‌ پوندی‌ (454 گرم)