تركيب :
هرگرم محصول آسپيرينا سي‌®،  حاوي20 ميلي گرم ويتامين C  و250 ميلي گرم استيل ساليسيليك اسيد (آسپيرين) است.
مكانيسم اثر :
آسپيرين تركيبي است كه با مهار واسطه هاي التهابي بر روي سيستم عصبي مركزي ضمن پايين آوردن درجه حرارت بدن با كاهش التهاب، وضعيت عمومي گله را در زمان ابتلا به بيماري هاي عفوني ويروسي و ميكروبي بهبود مي بخشد. از سويي ديگر با كاهش التهاب و درجه حرارت، مانع از كاهش اشتها و كاهش مصرف آب و غذا مي شود كه در نتيجه در هنگام درمان آنتي بيوتيكي با مصرف مقدار كافي آب و غذا، مقدار مورد نياز از داروهاي استفاده شده به بدن پرنده مي رسد.
ويتامين C  با شركت در واكنش هاي بيولوژيك بدن باعث افزايش مقاومت بدن دام و طيور در برابر عفونت‌ها، استرس ها و مسموميت ها مي شود و از اين راه به اخذ نتيجه بهتر از درمان هاي آنتي بيوتيكي و عبور از استرس هاي مختلف كمك شاياني مي كند.
موارد مصرف :
محصول آسپيرينا سي‌® مي تواند در موارد زير اثر مثبت خود را به صورت بارز و مشخص نشان دهد.
– براي كنترل تب و بي اشتهايي در هنگام مواجهه گله با بيماري هاي عفوني ويروسي و ميكروبي نظيرCRD ، نيوكاسل، كلي باسيلوز، آنفلوآنزا و غيره.
– در مواجهه با استرس هاي مختلف از جمله استرس حمل و نقل، استرس گرما، استرس واكسيناسيون و غيره.
مقدار و نحوه مصرف :
آسپيرينا سي‌® را بايد به صورت محلول در آب استفاده كرد. مقدار مصرف به نسبت يك كيلوگرم در هر 1000 ليتر آب آشاميدني محاسبه مي گردد.
شرايط نگهداري :
در جاي خشك و خنك و در ظروف در بسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف :
دو روز قبل از كشتار مصرف دارو بايد قطع گردد.
تداخل دارويي:
مصرف توام آسپيرين با كورتيكواستروئيدها و يا ساير ضد التهاب هاي غير استروئيدي توصيه نمي شود.
موارد احتياط :
دارو دور از دسترس اطفال نگهداري شود و از تماس مستقيم دارو با چشم و مخاطات پرهيز شود.
بسته بندي :
ساشه هاي آلومينيومي يك كيلوگرمي