تعریف :آئروفورت يك محصول گياهي زرد رنگ مايع مي‌باشد كه جهت تسهيل و بهبود تنفس مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تركيبات:اوكاليپتوس، منتول، نعنا، اتانول

موارد مصرف:

– اين محصول در دوره‌هاي پرورش دام و طيور در زمان مشكلات تنفسي قابل استفاده مي‌باشد. آئروفورت حجم ترشحات چسبناك تنفسي را كاهش داده و باعث تسهيل تنفس در حيوان مي‌گردد.

قابل استفاده در عفونت‌هاي حاصل از بيماري‌هاي تنفسي

قابل استفاده در شرايط استرس ( استرس‌هاي گرمايي، واكسيناسيون و …) با بهبود وضعيت تنفس به حيوان كمك مي‌نمايد.

در موارد مشاهده عوارض تنفسي در دام و طيور.

مزايا:

قابل استفاده براي كليه مشكلات تنفسي

تسهيل جذب اكسيژن

بهبود جذب آب و غذا ( از طريق متابوليسم انرژي)

 فاقد اثرات زيان‌آور براي محيط و آب آشاميدني

 قابل استفاده در شرايط استرس

مكانيسم اثر:آئروفورت يك محصول طبيعي تهيه شده از اسانس گياهي كه به دليل داشتن اوكاليپتوس، داراي اثرات مثبت برحيواناتي است كه از مشكلات تنفسي رنج مي‌برند.

همچنين آئروفورت متابوليسم انرژي و جذب غذا را بهبود مي‌بخشد.

اين محصول در شرايط استرس بخصوص استرس‌هاي گرمايي با بهبود وضعيت تنفسي به طيور كمك مي‌كند.

مقدار و روش مصرف:

طيور:

در آب آشاميدني:100 الي 200 ميلي ليتر در 1000 ليتر آب ، 3 الي 4 روز

در مواقع استرس گرمايي:100 ميلي ليتر در 1000 ليتر آب 3 الي 4 روز

مه پاش:محلول 1 الي 2 درصد 2 تا 4 بار در روز

اسپري:محلول 2 الي 4 درصد 2 تا 4 بار در 24 ساعت.

استرس گرمايي:محلول 1 الي 2 درصد 2 تا 4 برابر در 24 ساعت.

 گاو:

در آب آشاميدني:100 الي 200 ميلي ليتر در 1000 ليتر آب در 24 ساعت 3 الي 4 روز

اسپري:محلول 1 الي 2 درصد 2 تا 4 بار در 24 ساعت.

قطره بيني: 1 قطره در هر سوراخ بيني.

اثرات جانبي:ندارد

زمان پرهيز از مصرف :ندارد.

شرايط نگهداري:در محل خشك و خنك، دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

بسته بندي:بطري 250 ميلي ليتر و 1 ليتري