تعریف: شركت Agrimin انگلستان به كمك دانشگاه گلاسكو از سالها پيش تحقيقات متعددي را در جهت تعيين ميزان متوسط نياز روزانه دام هاي بزرگ به مواد معدني و ويتامينها در كشورهاي مختلف آغاز و سرانجام پس از ارزيابي دقيق اطلاعات  جمع آوري شده  با استفاده از يكي از پيشرفته ترين تكنولوژيهاي روز در جهت رفع اين نيازها به ساخت محصول جديدي به نام  for cattle ALLTRACE ويژه گاو اقدام نمود .
اين بولوس ها پس از استفاده در كشورهاي  انگليس، استراليا، هلند، ايرلند، نيوزلند، اروگوئه … مورد استقبال فراوان دامداران قرار گرفته است .
بلوسهايfor cattle  ALLTRACEاز سه قسمت زير تشكيل شده اند:
1.پوسته رزيني كه آزادسازي مواد تشكيل دهنده را كنترل مي كند .
2.ماده موثره كه در نگاري به تدريج حل مي شود
 3. وزنه نگهدارنده قابل انحلال بولوس كه بدون باقيمانده پس از پايان مدت مصرف از بين مي رود .

بولوس هاي 107 گرميfor cattleALLTRACEحاوي مواد معدني كمياب و ويتامينها به مقدار زير مي باشد.

مواد تشكيل دهنده

ميزان آزاد شدن روزانه در طي 240 روز از 2 بولوس

مقدار در هر بلوس

مس

mg  136/5

16,379

كبالت

mg    2/0

236

سلنيوم

mg       2/1

251

منگنز

mg  69/4

8,326

روي

mg 111/5

13,382

يد

   mg 4/1

497

ويتامين A

I . U  4580/0

54,9408

ويتامين D3

I . U  916/0

109,881

ويتامين E

I . U  9/0

1,099

مزاياي استفاده بولوسهاي آهسته رهش   ALL  TRACE

ويژه گاوهاي شيري :
افزايش درصد تلقيح هاي موفق
كاهش فاصله زايش تا نخستين تلقيح منجر به آبستني
افزايش نرخ گوساله زايي
كاهش فاصله بين دو زايش
كاهش موارد جفت ماندگي
كاهش سلولهاي سوماتيك شير
كاهش اثرات سوء ناشي از شيرواري در دامهاي پر توليد
كاهش موارد ورم پستان
گاوهاي خشك
 افزايش نرخ گوساله زايي
 كاهش موارد سخت زايي و مرده زايي
 كمتر شدن مشكلات پس از زايش
 كاهش موارد ورم پستان
تليسه ها:
افزايش رشد و ايجاد شرايط مساعدتر براي جنين
كاهش سخت زايي ها
كاهش اختلالات هورموني هنگام زايش
كاهش مشكلات پس از زايش
گوساله هاي داشتي و پرواري150 كيلوگرم و بالاتر
در صورت تامين پروتئين و انرژي مورد نياز باعث رشد منظم و سريعتر مي گردد .
گاوهاي دهنده و گيرنده در برنامه هاي انتقال جنين
افزايش جنين هاي بدست آمده و در نتيجه افزايش نرخ گوساله زايي
مزاياي ديگر استفاده از  بولوسهاي آهسته رهش
– پيشگيري از بروز مشكلات و بيماريهاي ناشي ازكمبود مواد معدني و ويتامينه در دام
– جلوگيري از اتلاف وقت ، هزينه و نيروي كار
– اطمينان از دريافت منظم مواد معدني كمياب و ويتامينها توسط دام در مدت 8 ماه استراتژيك پريود شيرواري و زايش
– جلوگيري از دور ريز مواد معدني و ويتامينه و در نتيجه صرفه جوئي در هزينه هاي ناشي از آن
– بهبود شرايط عمومي دام
نقش مواد معدني كمياب و ويتامينها در بدن دام
مس
در عملكرد سيستمهاي آنزيمي نقش حياتي دارد . علاوه بر آن درساخت هموگلوبين ، ايجاد رنگ طبيعي و جعد مو و پشم و فعاليت ميكروارگانيسم هاي شكمبه نقش عمده اي ايفا مي كند . كمبود آن باعث كاهش رشد و تاخير در بلوغ ، كاهش اشتها ، كم خوني ، اسهال ، كاهش شير ، ناباروري ، جفت پذيري بي نشان يا ميزان كم آبستني مي گردد.
 كبالت
در رشد باكتريهاي شكمبه و كمك به ساخت ويتامين B12 در نشخواركنندگان نقش مهمي دارد . از نشانه هاي كمبود آن مي توان به بي حالي ، بي اشتهايي ، كم خوني ، لاغري ، كوتاه و خشك شدن مو و پشم حيوان ، كاهش شير ، اسهال يا سفت شدن مدفوع ، كاهش جذب كلسيم و فسفر ، افزايش بيماريهاي عفوني ، جفت پذيري بي نشان ، كاهش ميزان باروري و بي نظمي در فاصله جفت پذيريها اشاره نمود .
سلنيوم
در رشد و عملكرد عضلات و فعال كردن سيستم هاي آنزيمي نقش مهمي داشته و كمبود آن باعث بروز ديستروفي عضلاني ، كاهش وزن ، كاهش توليد پشم و مهمتر از همه افزايش بيماريهاي دستگاه توليد مثل از قبيل جفت ماندگي ، كيستهاي تخمداني ، موارد متريت و كاهش باروري مي گردد .
منگنز
در فعال كردن آنزيمهاي بدن ، ساخت استخوانها ، رشد و عملكرد دستگاه توليد مثل اهميت فراواني داشته و كمبود آن باعث كاهش رشد ، تغيير شكل پاها ، كاهش باروري و سقط جنين مي شود .
روي
در ساختمان آنزيمي موثر بوده ، باعث رشد سلولهاي بدن شده و در شكل دادن پوست ، مو ، استخوان و غضروف سهيم است . از نشانه هاي كمبود آن مي توان به بي اشتهايي ، كاهش يا توقف رشد ، كاهش وزن ، افزايش بيماريهاي پوستي ، كاهش توليد اسپرم ، تورم بيني و دهان ، سختي مفاصل و تورم پا اشاره نمود .
يد
از هورمونهاي بسيارمهم غده تيروئيد مي باشد و نقش اساسي در متابوليسم و رشد دارد .
كمبود آن باعث بيماري گواتر ، بروز اختلال در فعاليتهاي توليد مثلي ، مرده زايي و تولد گوساله هاي ضعيف و بي مو مي شود .
ويتامين A
نقش مهمي در قدرت ديد ، رشد ، افزايش مقاومت بدن در برابر عفونت هاي ميكروبي و آلودگي هاي انگلي ، رشد استخوانها ، ايجاد رنگ در پوست بدن و محافظت از لايه هاي مخاطي در دستگاههاي مختلف بدن دارد . كمبود اين ويتامين باعث اسهال ، نازايي ، سقط جنين ، تولد گوساله هاي ضعيف يا كور ، ضخيم شدن و شاخي شدن پوست ، زبري و ريزش مو و كاهش اشتها مي گردد .
ويتامين D3
در متابوليسم كلسيم و فسفر در بدن و نيز رشد دندانها و استخوانها نقش مهمي دارد و دام ها بخصوص در دوره آبستني و شيرواري به آن نياز فراوان دارند .
كمبود اين ويتامين موجب كاهش رشد ، ضعيف شدن استخوان بندي ، فلجي پس از زايمان و تولد نوزادان ضعيف مي گردد .
ويتامين E
درطيف وسيعي از فعاليتها از جمله متابوليسم چربي ، توليد مثل و عملكرد عضلات نقش برجسته اي دارد و براي تغيير دادن كاروتن به ويتامين A لازم است . كمبود ويتامين E سبب ضعف عضلاني مي شود و در پي آن فعاليتهاي توليد مثل ، قلب ، كليه ها ، كبدها ، ريه ها و مغز تحت تاثير قرار مي گيرند . نقش كمبود آن در جفت ماندگي را نيز نبايد از نظر دور داشت.
مقدار و مدت مصرف :
تعداد 2 بلوس ALLTRACE   براي هر دام ( دامهاي داراي وزن 150 كيلوگرم و بالاتر ) هر 240 روز يكبار مورد استفاده قرار مي گيرد .
طريقه مصرف : تعداد دو بولوس را بوسيله بولوس خوران مخصوص به صورت يكجا يا بوسيله مگنت خوران معمولي به صورت تكي به دام مي خورانند .
– بولوس هاي ALLTRACE مانند ساير مكملها خواص درماني ندارد و تنها براي پيشگيري از عوارض نامطلوب كمبود هاي ناشي از مواد معدني و ويتامين ها در دام مورد استفاده قرار مي گيرد .
بسته بندي :
بولوسهاي 107 گرمي آلتريس در بسته بندي هاي 20 عددي   عرضه مي گردد .
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك و در بسته هاي اصلي نگهداري شود.