دسته دارویی :ضدعفونی کننده و تمیز کننده
ترکیب : بنزالکونیوم کلراید  %6.25                گلوتارآلدهید%3.125
موارد مصرف :
ارس بنزالدهید® یک ضدعفونی کننده وسیع الطیف با ترکیب سینرژیستی قوی و سریع الاثر می باشد که بر اکثر میکروارگانیسم ها از قبیل باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و اشکال وجتاتیو آنها، مایکوپلاسماها، مایکوباکترها، انواع ویروسها، قارچها، مخمرها، کپک ها، جلبک ها، پروتوزواها و اسپورقارچها و باکتریها موثر است.
از محلول رقیق شده این محصول برای ضدعفونی فضا، ساختمان و تجهیزات دامداریها و مرغداریها، حوضچه های ورودی سالن های دامداری و مرغداری، کارخانجات جوجه کشی، کشتارگاههای دام وطیور و مراکز تلقیح مصنوعی، بیمارستانهای دامپزشکی، وسایل و ماشین آلات حمل و نقل دام و طیور و نیز در کارخانجات صنایع غذایی ، سردخانه ها و انبارهای مواد غذایی استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف :
به نسبت 1به100 جهت ضدعفونی سطوحی که از قبل شسته و تمیز باشند، در موارد آلودگی شدید یا عدم امکان شستشوی اولیه به نسبت 1به 50 و برای حوضچه های ورودی از نسبت 1به 20 استفاده شود.
روش مصرف بصورت حمام برای غوطه ورسازی، پرکردن حوضچه های ورودی،مه پاشی جهت ضدعفونی فضا، اسپری برای ضدعفونی سطوح و استفاده از اسفنج برای ضدعفونی موضعی صورت می گیرد.
موارد احتیاط :
– زمان کافی برای ضدعفونی وسایل 30 دقیقه می باشد.
– سطوحی که در تماس مستقیم با دام یا مواد غذایی می باشند پس از ضدعفونی شسته شوند.
– این محلول نباید با مواد دیگر مخلوط شود.
– از ظروف خالی این محلول استفاده نشود.
– در هنگام کار از دستکش،ماسک،عینک و روپوش استفاده گردد.
– در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.
– محلول تهیه شده حداکثر تا یک هفته مصرف شود.
– جهت اثر بخشی بیشتر، شستشو قبل از ضدعفونی توصیه می شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  4 لیتر