ترکیب : بیوموس ساختار ویژه ای دارد از مانان الیگوساکاریدهایی است که از دیواره سلولی یک سویه انتخابی مخمر به دست آید.

ویژگی :

– جلوگیری از کلونی شدن باکتری‌های پاتوژن در دیواره دستگاه گوارش.

– تنظیم سیستم ایمنی

– بهبود اصلاح ساختار و بافت لوله گوارشی

– جذب بهتر مواد مغذی در روده

مزایا :

– افزایش وزن تولید.

– بهبود ضریب تبدیل

– کاهش تلفات

میزان مصرف :

– 5/0 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک جوجههای گوشتی، تخمگذار ، مادر، بوقلمون، شترمرغ، اردک ، بلدرچین و غاز

– 4 گرم برای هر گوساله در روز

– 10 گرم برای هر راس گاو شیری در روز

– 1کیلوگرم در هر تن خوراک اسب

شرایط نگهداری : در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی : پاکت 25 کیلوگرمی