شکل دارویی: محلول تزریقی

گروه دارویی: ضدانگل ( ضد تک یاخته خونی)

خانواده دارویی: ضد تیلریوز

ترکیب: هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم ماده موثره بوپاروواکن می‌باشد.

فارماکولوژی و مکانیسم اثر: بوپارواکن یک هیدروکسی نفنوکیون و از آنالوگ‌های پارواکن می‌باشد. با این تفاوت که فعالیت این دارو در بدن در مقایسه با پارواکن حدود 8 برابر می باشد. این دارو با ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری در زننجیره تنفسی تک یاخته تیلریا باعث از بین رفتن این انگل می‌شود. معمولاً این مکانیسم باعث حذف کامل عفونت نمی‌شود و گاهی بیماری به صورت تحت درمانگاهی باقی  می‌ماند.

متعاقب تزریق عضلانی جذب و انتشار دارو به خوبی انجام می‌شود . به طوری که حدود 3 ساعت پس از تزریق غلظت دارو به 102 میلی گرم در لیتر می‌رسد . نیمه عمر این دارو 26 ساعت و 44 دقیقه است و پایین افتادن سطح خونی آن به تدریج و به آهستگی صورت می‌گیرد.

موارد مصرف: بوپارواکن دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیلریوز شمال آفریقا، خاورمیانه، اروپای جنوبی، هند ، آسیاو مدیترانه ناشی از تیلریا‌آنولاتا.

تیلریوز آفریقای شرقی که با نام تب سواحل شرقی یا تب کرانه شرقی  ناشی از تیلریا پاروامورد استفاده قرار می گیرد.

بوپارواکن برای پیشگیری از بیماری تیلریوز در دام هایی که در مرحله کمون می باشند ولی هنوز علایم بیماری‌زا نشان نمی‌دهند مورد استفاده قرار می‌گیرد. بوپارواکن باعث مرگ شیزونت تیلریا( مرحله سیر تکاملی انگل درون سلول‌های لمفوییدی) و پروپلاستای تیلریا ( در گلبول های قرمز خون) می‌شود.

اصولاً تیلریوز بیماری شاع و مخصوص مناطق گرمسیری است که عامل آن گونه‌های مختلف تیلوریا می‌باشد و از طریق کنه‌ها و دام‌ها را آلوده می‌کند . عامل این بیماری در ایران تیلوریا آنولاتامی‌باشد.

مقدار و نحوه مصرف: 5/2 میلی گرم بوپارواکن به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( برای این منظور 1 میلی‌لیتر از داروی بوپارواکن به ازای هر 20 کیلوگرم وزن دام) به صورت تزریق داخل عضلانی به صورت تنها تزریق توصیه می‌شود. این مقدار در موارد ملایم بیماری کافی می باشد .

نکات قابل توجه :

– در موارد حاد و شدید یک دوز دیگر را می‌توان 48 تا 72 ساعت پس از اولین تزریق تکرار نمود.

– این تزریق بهتر است در ناحیه عضله گردن انجام شود زیرا جذب و انتقال دارو در این ناحیه بهتر انجام می‌شود.

– در صورتی که نیاز به تزریق مجدد وجود داشته باشد بهتر است تزریق دوم در محل دیگری از عضله گردن انجام شود.

– در برخی موارد و براساس تشخیص دکتر دامپزشک نیاز به تجویز بیشتر از دو بار نیز وجود دارد.

– در مواردی که بیماری در مرحله کمون می‌باشد. معمولاً یک بار تزریق کافی بوده و از بروز علایم درمانگاهی جلوگیری می‌کند.

هشدارها : این دارو باید منحصراً داخل عضلانی تزریق شود.

تزریق داخل وریدی ممنوع می‌باشد، تزریق زیر جلدی باعث انتشار و جذب ضعیف و نهایتاً اثربخشی ضعیف دارو می‌شود

عوارض جانبی  : التهاب و تورم خفیف در موضع تزریق یکی از عوارض شایع ولی زودگذر می باشد.

دوره پرهیز از مصرف :  گوشت دام های تحت درمان تا 42 روز پس الز آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی برسد. شیر دام های تحت درمان در حین تزریق و تا 48 ساعت پس از آخرین تزریق برای مصارف انسانی مجاز نمی‌باشد.

هشدار : آب حاوی واکسن باید در عرض سه ساعت مصرف شود. بطری‌های خالی و واکسن‌های حل شده باقی مانده باید به طور صحیح از بین برده شوند. در حین واکسیناسیون ، ماسک محافظ به کار برید.

مراقبت از دام های درمان شده : دام هایی که با این دارو تحت درمان قرار گرفته اند باید به میزان کافی آب و غذای مناسب دریافت نمایند و شرایط نگهداری باید طوری باشد که کمترین استرس به آنها وارد شود.

درمان های کمکی نیز برای کم خونی مورد ملاحظه قرار داده شود.

از آنجایی که انتقال این بیماری توسط کنه انجام می‌شود. مبارزه با کنه‌ها از اولویت‌های مبارزه با تیلریوز می‌باشد.

نگهداری : این دارو را در حرارت پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

بسته بندی : ویال‌های 50 میلی‌لیتری