شکل دارویی : محلول خوراکی
ترکیب : هر میلی لیتر  حاوی1 گرم استیل تری بوتیل سیترات می باشد.
موارد مصرف ‌:
از اين‌ دارو مي‌توان‌ براي‌ درمان‌ نفخ‌كفي‌ و نفخ‌ گازي‌ در نشخواركنندگان‌ استفاده‌ كرد.
به‌طور كلي‌ در حالتي‌ كه‌ نفخ‌ توسط‌ يكي‌ از عوامل‌ زيرايجاد شده‌ باشد استفاده‌ از اين‌ دارو توصيه‌ مي‌شود.
ـمصرف‌ علوفه‌ آبدار و تازه‌، تغذيه‌ با گياهان‌ پربرگ‌خانواده‌ گرامينه‌ و لگومينه‌ (به‌خصوص‌ در فصل‌ بهار).
ـ مصرف‌ بيش‌ از حد كنسانتره‌ و غذاهاي‌ نرم‌ و آردي‌شكل‌.
ـ تغيير ناگهاني‌ جيره‌ غذايي‌ از علوفه‌ خشك‌ به‌ علوفه‌ تازه‌.
ـ جيره‌ غذايي‌ نامتعادل‌.
ـ سوء هضم‌ ناشي‌ از تغذيه‌ با علوفه‌ نارس‌ و يا موادغيرمغذي‌، خوردن‌ جفت‌.
ـ كاهش‌ ترشح‌ بزاق‌.
ـ به‌ هم‌ خوردن‌ فلور ميكروبي‌ دستگاه‌ گوارش‌.
ـ آتوني‌ شكمبه‌ ناشي‌ از اختلالات‌ عصب‌ واگ‌.
ـ آكالازي‌ اسفنگترنگاري‌ ـ هزارلايي‌ و دريچه‌ پيلور ناشي‌از ضعف‌ اعصاب‌ تعصيب‌كننده‌ عضلات‌ ناحيه‌ نگاري‌ وهزارلا.
ـ استفاده‌ از مقادير زياد ساپونين‌ در جيره‌ غذايي‌ كه‌ باعث‌افزايش‌ كشش‌ سطحي‌ مي‌شود.
مقدار و روش‌ مصرف‌: در گاود :30-20 ميلي‌ليتر ودر گوسفند 10-5 ميلي‌ليتر از اين‌ دارو را با مقدار كمي‌آب‌ مخلوط‌ كرده‌ و به‌ آهستگي‌ به‌ دام‌ بخورانيد.
در صورت‌ نياز 10 ساعت‌ بعد مي‌توان‌ تجويز دارو راتكرار كرد.
ـ بهتر است‌ دارو به‌ كمك‌ سوند معدي‌ خورانده‌ شود زيرااولاً باعث‌ تسهيل‌ خروج‌ گازها مي‌شود و ثانياً تمامي‌ دارووارد شكمبه‌ شده‌ و سرعت‌ عمل‌ آن‌ را افزايش‌ مي‌دهد واز بروز پنوموني‌ استنشاقي‌ نيز جلوگيري‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد.
ـ در موارد حاد كه‌ دام‌ به‌علت‌ نفخ‌ شديد زمين‌گير مي‌شودمي‌توان‌ اين‌ دارو را مستقيماً داخل‌ شكمبه‌ تزريق‌ نمود.
نكات‌ قابل‌ توجه :
چون‌ در مواقع‌ بروز نفخ‌ مقاديرزيادي‌ هيستامين‌ آزاد مي‌شود، لذا استفاده‌ ازآنتي‌هيستامين‌ها به‌ شكل‌ تزريقي‌، به‌ صورت‌ هم‌زمان‌،توصيه‌ مي‌شود.
استفاده‌ از اين‌ دارو در دام‌هاي‌ آبستن‌ و شيرده‌ مجاز است‌.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور،  در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : شيشه‌ 120 و 240 ميلي‌ليتري