تركيب:
هر ميلي ليتر محلول، حاوي 10  ميلي گرم برم هگزين (هيدروكلرايد) مي باشد.
مكانيسم اثر:
برم هگزين يك بنزيل آمين با خواص خلط آوري است. اين دارو با افزايش ترشح موكوس، رقيق كردن خلط و كمك به دفع آن از مجراي تنفسي و نيز باز كردن برونش ها و ناي، باعث راحتي تنفس و بهبودي سريع تر بيماري مي شود. برم هگزين ترشحات برونشيال را افزايش داده و در عين حال احتمالاً به خاطر تحريك فعاليت آنزيم ليزوزومي و در نتيجه شكستن رشته هاي پروتئيني موكوپلي ساكاريدي، ويسكوزيته آن را كاهش مي دهد. روان شدن و سيلان اين ترشحات در مجاري تنفسي، باعث بهبود عملكرد تنفسي مي گردد. برم هگزين نفوذ پذيري غشاء سلولي را بالا برده، كه به موجب آن سطح ايمونوگلوبولين در ترشحات برونشيال افزايش مي يابد.
منتول تركيبي گياهي مي باشد كه از نعناع گرفته مي شود. منتول يك اثر سردكننده روي مخاط دارد كه در موارد احتقان دستگاه تنفس مصرف مي شود.
موارد مصرف:
طيور: بيماري مزمن تنفسي(CRD) ، برونشيت عفوني، لارنگوتراكئيت، كوريزاي عفوني و آنفلوانزا.
بوقلمون: سينوزيت عفوني.
گوساله، كره اسب، بره و بزغاله: پنوموني، برونكوپنوموني، رينيت و سرفه.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور و بوقلمون: 1 ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز
گوساله و كره اسب: 1 تا 2 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز
بره و بزغاله:0.2 تا 0.4 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز
شرايط نگهداري:
در دماي پايين تر از 25 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: 72 ساعت‌ مصرف برم هگزين در مرغان تخم گذاري كه توليدات آنها مصرف انساني دارد، توصيه نمي شود.
از مصرف دارو در گاوهايي كه شير آنها مصرف انساني دارد، خودداري گردد.
تداخل دارويي:
زماني كه برم هگزين همراه با تتراسايكلين‌ها مصرف مي شود، غلظت اين دارو در ترشحات برونشيال افزايش مي يابد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري