دسته دارویی: خلط آور، موكوليتيک، گشاد كننده مجاری تنفسی.

 
ترکیب: هر میلی ليتر محلول حاوی 10 میلی گرم برم هگزين است.

 
موارد مصرف:
طيور: بيماری مزمن تنفسی (C.R.D.)، برونشيت عفونی، لارنگوتراكئيت، كوريزای عفونی، آنفلوانزا.
بوقلمون: سينوزيت عفونی.
گوساله، كره اسب، بره و بزغاله: پنومونی، برونكوپنومونی، رينيت و سرفه.

 
ميزان مصرف:
طيور و بوقلمون: 100 ميلی ليتر در 100 ليتر آب خوراكی در روز.
گوساله و كره اسب: 1 تا 2 ميلی ليتر به ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن در روز.
بره و بزغاله: 0.2 تا 0.4 ميلی ليتر به ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن در روز.

 
مدت مصرف:
در تمام موارد فوق به مدت 3 تا 5 روز با ميزان توصيه شده در آب خوراكی مصرف شود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
48 ساعت قبل از كشتار مصرف اين دارو قطع گردد.

 
شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 
بسته بندی: بطری های پلاستكی 1  ليتری.