تثبيت کننده فلور روده با اثر اسموتيک
براي مصرف در  طيور مادر، بوقلمون و گوساله
پيشرفت هاي جديد ژنتيک بر روي حيوانات مختلف، موجب شده است که اين حيوانات  از ظرفيت بالايي براي رشد برخوردار  باشند.  در این رابطه روده به عنوان يک اندام مرکزي براي سوخت وساز بدن، با حساسيت هاي زيادي مواجه است.
وجود میکروفلور پایدار در دستگاه گوارش،  شرایط رسیدن به عملکرد بالا  را فراهم می نماید. بتا پلاس دستیابی به فلور پایدار در روده و تکامل اپیتلیوم آن را برای حداکثر هضم و جذب مواد مغذی تضمین می نماید.
بتاپلاس ترکيبي از ميکروارگانيسم هاي توليد کننده آنزيم (باسيلوس سوبتيليس و باسيلوس ليشني فرميس) و بتائين مي باشد.
ترکيبات موجود در بتاپلاس اثرات يکديگر را تقويت نموده و از 4 طريق موجب افزايش عملکرد مي گردند:
1ـ بهبود قابليت هضم مواد مغذي از طريق توليد آنزيم هاي ضروري در روده کوچک
2ـ تثبيت فلور روده از طريق تحريک لاکتوباسيل هاي با منشا داخلي و توقف رشد باکتري هاي بيماري زاي گرم مثبت و گرم منفي
3ـ حمايت از تعادل اسمزي سلول هاي مخاط روده و بهبود کيفيت بستر
4 ـ افزايش جذب مواد مغذي
نتايج مصرف بتاپلاس:
ـ بهبود کيفيت بستر
ـ بهبود عملکرد
ـ افزايش کيفيت خوراک
ـ حفاظت از کبد
ـ کاهش اثرات مضر استرس گرمايي
ـ افزايش سلامت  و عملکرد گله
ترکيبات:
باسيلوس ليشني فرميس(DSM 5749)
باسيلوس سوبتيليس(DSM 5750)، بتائين
مقدار مصرف:
0.5 الی 1 کيلو گرم در تن خوراک براي گوساله و طيور
توصيه هاي تغذيه اي:
در بوقلمون و گوساله تا سن سه ماهگي استفاده مي شود.
پايداري:
بتاپلاس قادر به تحمل حرارت پلت تا 95 درجه سانتيگراد مي باشد.