شکل داروئی:   محلول آماده مصرف

 

 

گروه داروئی:  پایروتروئید (اکتوپارازیتی ساید)

 

 

حیوان هدف:  گوساله، گاو ، گوسفند

 

 

ترکیب :  هر میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم فلومترین می باشد

 

 

مکانیسم اثر:  فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر میگذارد. این سم با تاثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب باز ماندن کانالهای سدیمی و در نتیجه باعث تغییر نفوذپذیری غشاء عصبی نسبت به یونهای سدیم و پتاسیم میگردد. این عمل مانع انتقال درست پیام عصبی میشود.

 

فلومترین با ایجاد تحریک شدیدکه بدنبال آن فلجی اتفاق می افتد موجب مرگ اکتوپارازیت می گردد. مولکولهای فلومترین از پوست نفوذ نمی کند، بلکه بر اثر پخش انفعالی روی پوست در لایه شاخی آن از طریق کانالهای بین سلولی که بوسیله ترشحات غدد عرق و چربی ایجاد شده اند پخش می گردند و از طریق تماس پس از تاثیر روی دستگاه عصبی موجب تحریک شدید و اسپاسم و در نهایت باعث فلجی و مرگ انگلهای جلدی می شوند. بای تیکول  پور- آن همچنین موجب عقیم شدن کنه های ماده می گردد.

 

موارد مصرف:  جهت کنترل انواع کنه در گاو و گوسفند و همچنین انواع جرب و شپش های گزنده و خونخوار در گاو مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

میزان و طریقه مصرف:  هنگام استفاده ابتدا آپلیکاتور همراه را روی بطری نصب کرده و سپس با فشار روی بطری بشر را تا میزان مورد نظر پر نموده و با توجه به میزان مصرف روی یک خط طولی در حد فاصل شانه و دم در پشت دام ریخته می شود.هنگام درمان گوسفندان به منظور تسریع در دستیابی به نتیجه مطلوب ، استفاده از شربت خوران یا سرنگ و یا استفاده از سم،  پس از عمل پشم چینی ، پیشنهاد می گردد.
برای کنترل انواع کنه دز پایه 1 میلی لیتر به ازاء 10 کیلو گرم وزن بدن است. برای جرب، شپش های گزنده و خونخوار در گاو ، این میزان به 2 میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلو گرم وزن بدن افزایش می یابد.

 

 

راهنمای مصرف:

 

 

نوع دام

وزن بدن

انواع کنه

انواع جرب و شپش

گوسفند

تا 40 کیلوگرم

4

گوسفند

تا 60 کیلوگرم

4

گوساله

تا 200 کیلوگرم

20

40

گاو جوان

تا 300 کیلوگرم

30

60

گاو

تا 400 کیلو گرم

40

80

گاو

بیش از 400 کیلو گرم

50

100

 
موارد احتیاط: از دسترس افراد ناآگاه و اطفال دور نگهداشته شود. از آلودگی آب آشامیدنی، مواد غذایی و علوفه ای جلوگیری نمائید. از تماس فرآورده با پوست و چشم خودداری کنید. در صورت تماس با پوست، چشم یا غشاءهای موکوسی موضع را بلافاصله با آب کافی شستشو دهید.

 

این ترکیب پادزهر خاصی ندارد بنابراین چنانچه در صورت بلع محلول علائم مسمومیت مشاهده گردیدجهت درمان علائم، پزشک را مطلع کنید. دیازپام می تواند تجویز گردد. فلومترین برای ماهی و سایر جانوران آکواریومی سمی است. از آلودگی آبهای راکد و جاری خودداری کنید. بعد از خاتمه انقضاء از مصرف خودداری گردد.

 
شرایط نگهداری: در جای مطمئن، خشک و خنک نگهداری شود.

 

 

زمان پرهیز از مصرف: ندارد