تركيب:
هر يك كيلو ب كمپلكس + ويتامين  كا حاوي:
ويتامين  B1      د2000  ميلي گرم
ويتامين  B2      د4000  ميلي گرم
ويتامين  B3    د10000 ميلي گرم
ويتامين  B5    د20000 ميلي گرم
ويتامين  B6      د2000  ميلي گرم
ويتامين  B9        د250   ميلي گرم
ويتامين B12         د20  ميلي گرم
ويتامين  H2          د50 ميلي گرم
ويتامين K3        د2000 ميلي گرم
مواد حامل            تا1000 گرم‌
موارد مصرف:
– درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامين هاي گروه B  و ويتامينK
– به دنبال مصرف طولاني مدت سولفوناميدها و آنتي بيوتيك ها
– در موارد كم خوني، آنتريت هاي هموراژيك مانند كوكسيديوز و عفونت هاي انگلي دستگاه گوارش طيور، گامبورو، تورم كبد عفوني
– افزايش راندمان توليد و رشد
مقدار و نحوه مصرف:
1500 – 1000 گرم از محصول در هر 1000 – 500 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 – 3 روز متوالي مصرف گردد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و پايين تر از دماي 25  درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
بسته بندي:
ساشه چند لايه آلومينيومي 500 گرمي‌