پودر محلول درآب
دسته دارویی : آنتی بیوتیک + ویتامین
ترکیب : هر گرم پودر حاوی:
باسیتراسین            MD 4000 واحد بین المللی                     ویتامین B6   د     2.5 میلی گرم
ویتامینA               د6666.66 واحد بین المللی                        ویتامین B9      د0.416 میلی گرم
ویتامینD3             د1833.33واحد بین المللی                         ویتامین B12     د0.25 میلی گرم
ویتامین E د                5 میلی گرم                                       ویتامین C        د10میلی گرم
ویتامین B2           د1.83 میلی گرم                                        لیزوزیم            0.25میلی گرم
نیاسین آمید 15 میلی گرم                                                    کولین بی تارتارات 10 میلی گرم
دکسپانتنول 6.6  میلی گرم
موارد مصرف :
باسیتراسین در عفونتهای ناشی از اکثر باسیلها و کوکسیهای گرم مثبت ، بعضی از کلستریدیا و برخی باکتریهای گرم منفی و مواردی که عوامل عفونت زا نسبت به پنی سیلین مقاوم شده اند استفاده می شود.
وجود ویتامین در این ترکیب علاوه بر کمک در درمان آنتریت نکروتیک، آنتریت اولسراتیو، تاج آبی یا منوسیتوز طیور(آنتریتهای عفونی غیر اختصاصی) می تواند در موارد بروز استرس های ناشی از واکسیناسیون ، تغییرات دما، تغییر جیره غذایی و نقل و انتقال طیور بسیار موثرمی باشد.
همچنین از این ترکیب در طیور برای کمک به رشد ، تسریع در برگشت به حالت عادی بعد از ابتلا به کوکسیدیوز و در زمان تولک رفتن طیور استفاده می شود.
مکانیسم اثر: باسیتراسین یک آنتی بیوتیک باکتریسید می باشد.
این دارو تشکیل رشته های پپتیدوگلیکان و سنتز پروتئین را در ساخت دیواره باکتری مهار می کند. عدم تشکیل دیواره سلولی در باکتری موجب نفوذ آب بداخل سلول و مرگ باکتری می شود.
فارماکوکینتیک: باسیتراسین از طریق روده ،پوست ،زخمها، غشاهای مخاطی ،پرده جنب، مایع مفصلی و همچنین از راه استنشاق جذب می شود.
مقدار و روش مصرف :
مقادیر توصیه شده در 100 لیتر آب آشامیدنی حل شده و به شرح ذیل در اختیار طیور قرار داده شود:
– کمک به رشد 30 تا 60 گرم در 2 هفته اول.
– تغییرات جیره غذایی و تو لک رفتن 60 گرم بمدت 5-4 روز.
– کمک به درمان عفونتها 60 تا 120 گرم بمدت 5-4 روز.
– شرایط استرس زا30 تا60 گرم بمدت 5-4 روز.
– پس از ابتلا به کوکسیدیوز 60گرم تا برگشت به شرایط عادی.
زمان پرهیز از مصرف :ندارد.
موارد منع مصرف : در موارد ابتلا به نارسائیهای کلیوی و بروز حساسیت نسبت به باسیتراسین متیلن دی سالسیلات نباید مورد استفاده قرار گیرد.
موارد احتیاط :
– آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
– تجویز دوز زیاد دارو برای مدتهای طولانی ممکن است آثار سمی روی کلیه داشته باشد.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  120گرم