دسته دارویی:( آنتی سپتیک) ترکیبات چهارتایی آمونیوم

مکانیسم اثر:ژرموکیلر در غلظت‌های بسیار پایین دارای قدرت باکترو استاتیک و باکتریسید (میکروب‌کش) است.

این قابلیت مربوط به قدرت این ماده در جلوگیری از فعالیت بعضی از آنزیم‌های حیاتی باکتری، بخصوص آنهایی که در تنفس وگلیکولیز دخالت دارند و همچنین آزاد سازی محتویات داخل سلول باکتری به محیط اطراف آن می باشد.

از سوی دیگر یون کلر موجود در این ماده باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های  DNAیا RNAدر ویروس ها و غیر فعال کردن آنها می‌شود.

دستور مصرف و میزان مصرف:

الف- محلول غلیظ: به نسبت 1 لیتر در 200 لیتر آب آشامیدنی جهت مصارف زیر استفاده می‌شود.

– ضدعفونی کردن سالن و لوازم مرغداری و گاوداری

– گند زدایی بیمارستان ها و منازل

ب- محلول رقیق:به نسبت 1 لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی جهت مصارف زیر استفاده می‌شود.

– قبل از قراردادن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی تخم مرغ ها را رد محلول ژرمیوکیلر که تا 50-45 درجه سانتی گراد گرم شده است بشویید.

– در مواردی که آب آلوده باشد نیم لیتر از محلول رقیق ژرمینوکیلر در 100 لیتر آب آشامیدنی طیور مصرف کنید.

– جهت شستشوی پستان گاو قبل از شیر دوشی.

موارد مصرف:کشنده باکتری ها، ویروس‌ها، و قارچ ها، جلوگیری از شیوع بیمار های مسری، ضدعفونی سالن های مرغداری و گاوداری و ماشین های جوجه کشی، ظروف شیر، لوازم مرغداری و گاوداری، ضدعفونی پستان دام، ضدعفونی و شستشوی پوست و مخاط و زخم های دام، ضدعفونی به هنگام جراحی و زایمان، ضدعفونی سطوح و لوازم جراحی ، کف اتاق ها و سالن ها و قفس‌ها

شرایط نگهداری:در دمای معمولی محیط، دور از نور و حرارت شدید نگهداری شود.

بسته بندي : در گالن 4 لیتری و بشکه 220 لیتری