بيوزايم ذرت ـ سويا
يک افزودني با چندين مزيت
افزايش قابلیت هضم  مواد مغذي در جيره هاي ذرت- سويا با اثر حمايتي از سلول هاي روده
قابل استفاده در جيره انواع طيور
بيوزايم ذرت – سويا علاوه بر دارا بودن آنزيم هاي اختصاصي جيره هاي ذرت سويا، حاوي بتائين به عنوان حمايت کننده اسمزي سلول ها ي بدن نيزمي باشد.
مکانيسم عمل:
در صورتي که هر کدام از مراحل هضم (شکسته شدن اجزاي خوراک به مواد قابل جذب) و يا جذب مواد هضم شده  با کارايي بالا و مناسب انجام نگيرد، مواد مغذي خوراک از بدن دفع مي شود. در نتيجه موجب افزايش هزينه ها ي توليد، افزايش  مشکلات روده اي و نامطلوب شدن وضعيت بستر و در پي آن افزايش آلودگي سالن پرورش و توليدات مي گردد.
به دلايل مختلفي، هضم و جذب  خوراک  در بدن طيور از راندمان کاملي برخوردار نمي باشد که از  مهمـترين آنــها مي تـوان از  بيماري ها، عفونت ها، ناکافي بودن  ترشح برخي از آنزيم هاي ضروري براي هضم و يا  حضور برخي از مواد ضد تغذيه اي در خوراک نام برد.
 بيوزايم علاوه بر دارا بودن  آنزيم هاي  اختصاصي براي بهبود هضم مواد مغذي جيره هاي ذرت- سويا،  حاوي بتائين نيز مي باشد که تاثيرات اثبات شده اي در افزايش سلامت روده و بهبود وضعيت پرزهاي روده مخصوصا در شرايط عفونت هاي کوکسيديوزي دارد.
بنابراین استفاده از بیوزایم به دلیل حضور آنزیم های پروتئاز، زایلاناز و آمیلاز از طرفی سبب افزایش میزان هضم مواد مغذی می شود و از طرف دیگر به دلیل وجود بتائین و حمایت اسمزی این ترکیب از سلول های روده، میزان جذب مواد مغذی هضم  شده را افزایش می‌دهد.
بدین ترتیب  با در نظر گرفتن مواد مغذی آزاد شده در اثر آنزیم های موجود در بیوزایم، می توان قیمت جیره را کاهش داد و  با کاهش مواد مغذی جذب نشده در انتهای دستگاه گوارش و فضولات، میزان عفونت های روده ای و آلودگی در سالن پرورش را نیز کم نمود.
ترکيبات بيوزايم ذرت ـ سویا:
آنزيم های پروتئاز، زايلاناز، آميلاز
بتائين
نتايج مصرف بيوزايم ذرت ـ سويا:
ـ کاهش هزينه جيره
ـ افزايش يکنواختي گله
ـ افزایش قابلیت هضم  و جذب مواد مغذی خوراک
ـ کاهش بیماری های روده ای مانند کوکسیدیوز و عوارض ناشی از آن
ـ افزايش مقاومت به شرايط استرس گرمايي  از طريق حمايت اسمزي سلول ها
ـ بهبود وضعيت بستر و کاهش گازهاي بد بو در سالن
مقدار مصرف:
0.5کيلو گرم در  تن خوراک
شرايط نگهداري:
در مکان خشک و دور از رطوبت نگهداري شود.
بسته بندي:
در بسته هاي 5 ، 10 و 25 کيلوگرمي عرضه مي گردد.