دسته داروئي : ضد انگل خونی
تركيب : هر میلی لیتر از محلول تزریقی بوتونیکس حاوی 50 میلی گرم ماده موثره بوپارواکون می باشد .
فارماكولوژي :
بوپارواکون با مهار انتقال الکترون در زنجیره تنفسی از سنتز آنزیم تنفسی که در انگل 10 هزار بار بیشتر از سلول پستانداران مورد استفاده قرار می گیرد ، جلوگیری کرده و از این طریق باعث ازبین رفتن انگل میگردد .
بعد از تزریق عضلانی ، دارو بعد از 3 ساعت به حداکثر غلظت پلاسمایی خود می رسد و کاهش تدریجی و بطئی این غلظت در حدود 26 ساعت می باشد.
موارد مصرف :
بوتونیکس جهت درمان تیلریوز ناشی از گونه های تیلریا آنولاتا ( شایع ترین نوع انگل در ایران )
،تیلریاپاروا، تیلریاموتانس، تیلریا لاورنسی، تیلریا بویس ، تیلریا سرجنتی بکار می رود . این دارو در مراحل پیروپلاسم و شیزونت انواع تیلریاها موثر بوده و میتوان آنرا قبل از ظهور علائم کلینیکی بیماری ( در مواقع ساب کلینیکال که مشکوک به بیماری در حیوان هستیم  ) ودر مواردی که علائم بیماری کاملاً مشخص است بکار برد .
مقدار و طریقه مصرف :
بصورت تزریق داخل عضله گردن به مقدار 2.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( 1میلی لیتر برای 20 کیلوگرم وزن دام ) به صورت تک دز تجویز می شود . ولی در موارد خیلی پیشرفته و وخیم بیماری می توان دارو را 48 ساعت پس از تزریق اول با همان دز تکرار کرد .
هشدار:
 تزریق داخل وریدی و زیر جلدی دارو ممنوع است .
محل تزریق در موقع تجویز دارو مرطوب و کثیف نباشد .
تزریق بیش از ml10 دریک نقطه توصیه نمی شود ولی در موارد لزوم می توان مقدار دارو را دو قسمت کرده و در دو طرف عضله گردن تزریق کرد .
در مواقع تزریق دوم (48ساعت پس از تزریق اول) توصیه میشود درطرف مقابل محل تزریق اول در عضله گردن تزریق گردد .
از دسترس اطفال دور نگهدارید .
ممکن است پس از تزریق علائم تورم موضعی بدون درد در ناحیه مشاهده شود که خود به خود برطرف خواهد شد .
زمان پرهیز از مصرف :
شیر 48ساعت پس از قطع دارو و گوشت 42 روز پس از قطع دارو قابل استفاده خواهد بود .
شرایط نگهداری :
 در جای خشک و دماي زير 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداری شود .
از یخ زدن دارو جلوگیری شود .
اطلاعات تکمیلی :
بعلت اثر سرکوب ایمنی در تیلریوزیس توصیه می شود واکسن های مورد نیاز دام بعد از بهبودی کامل از بیماری تیلریوز تجویز گردد.
برای جلوگیری از اضافه شدن باکتری در مواقع بیماری می توان این دارو را همراه با آنتی بیوتیک مناسب تجویز نمود .
حیوانات بهبود یافته ایمنی همولوگ خواهند داشت . با این وجود عفونت های بعدی با گونه های متفاوت از لحاظ آنتی ژنی تیلریا ممکن است احتیاج به درمان مجدد با بوتونیکس داشته باشند .
از وارد آوردن هر نوع استرس و پیمودن مسافت طولانی و استفاده از حمامهای ضد کنه در دوران درمان بیماری جلوگیری شود . همزمان با درمان تیلریوز استفاده از داروهای جانبی برای جلوگیری ازکم خونی ایجاد شده توصیه می شود .
برای حیوانات در معرض خطر ( نه بیماران ) حمام های ضد کنه و اسپری سم استفاده شود .
بسته بندی :
در ویالهای 20 و 50 میلی لیتری با فلیپ کپ قرمز