نام تجاری : برم هگزین بهرود
نام ژنریک: برم هگزین
شکل دارو: محلول
گروه دارویی: برونکودیلاتور، موکولیتیک
ترکیب:هر ۱٠٠ میلی لیتر محلول حاوی ۱ گرم برم هگزین می‌باشد.
مکانیسم اثر:
یک بنزیل آمین با خواص اکسپکتورانتی است و با افزایش ترشح موکوس و رقیق کردن آن و نیز کمک به دفع آن از مجرای تنفسی منجر به  بهتر نفس کشیدن میشود.همچنین ترشحات برونشیال را افزایش داده و به خاطر تحریک فعالیت آنزیم لیزوزومال ویسکوزیته ترشحات را کاهش میدهد.
موارد مصرف:
طیور: بیماری مزمن تنفسی CRD، برونشیت عفونی، لارنگوتراکثیت، کوریزای عفونی و آنفلونزا
بوقلمون: سینوزیت عفونی
گوساله، کره اسب، بره و بزغاله: پنومونی، برونکوپنومونـی، رینیت و سرفه
مقدار و روش مصرف:
طیور و بوقلمون: ۱٠٠ میلی لیتر در ۱٠٠ لیتر آب آشامیدنی در روز
گوساله و کره اسب: ۱ تا ۲ میلی لیتر به ازای هر ۱٠ کیلوگرم وزن بدن در روز
بره و بزغاله: 0.2 تا 0.4 میلی لیتر به ازای هر ۱٠ کیلوگرم وزن بدن در روز
درمان را  به مدت ۳ الی ۵ روز با میزان توصیه شده در آب ادامه دهید.
موارد منع مصرف:
برم هگزین برای آن دسته از مرغانی که تخم مرغ آنها به مصارف انسانی می رسد، توصیه نمی گردد.
از مصرف دارو در گاوهایی کهشیر آنها مصرف انسانی دارد خودداری گردد.
نکات قـابـل تـوجـه:
مصـرف همـزمـان بـرم هگـزیـن بـا کلرآمفنیکل، تتراسایکلین ها یا اسپیرامایسین باعث افـزایـش غلظت این داروها در ترشحات برونشیال می گردد.
زمان پرهیز از مصرف:
۴۸ ساعت قبل از کشتار مصرف این دارو قطع گردد.
شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از ۳٠ درجه سـانتیگراد و دور از نـور مستقیم خورشید نگهداری شود.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
بسته بندی: بطری 1 لیتری و 250 میلی لیتری