شکل دارویی : پرمیکس گرانوله
ترکیب : هر كيلوگرم‌ بايوكوكس‌ حاوي‌ 120 گرم‌ سالينومايسين‌ سدیم مي‌با شد.
موارد مصرف ‌:
بايوكوكس‌ يك‌ كوكسيديواستات‌يونوفوره‌ منووالان‌ مي‌باشد كه‌ در پيشگيري‌ و كنترل‌‌ كوكسيديوز ناشی از ایمریا تنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا اسرولینا، ایمریا برونتی، ایمریا ماکسیما و ایمریا میواتی كاملاً مؤثر مي‌باشد. فعاليت‌وسيع‌الطيف‌ بايوكوكس‌ عليه‌ گونه‌هاي‌ مهم‌ ايمريا ، اين‌ محصول‌ را از جنبه اقتصادي‌ به‌ عنوان‌ انتخاب‌ اول‌ درپيشگيري‌ از كوكسيديوز مطرح‌ مي‌نمايد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
بايوكوكس‌ به‌ ميزان‌583-500 گرم‌ در تن‌ پس‌ از مخلوط‌ نمودن‌ با تركيب‌دان‌ در طيور گوشتي‌ و پولت‌هاي‌ جايگزين‌ از 1روزگي‌ تاحداكثر 12 هفتگي‌ مصرف‌ مي‌گردد.
مصرف‌ بايكوكس‌ در طيور گوشتي‌ با دو برنامه‌ ذيل‌ توصيه‌مي‌گردد:
1- Full Program :از روز 1 دوره‌ پرورش‌ تا 3 روزپيش‌ از كشتار
2-  Shuttle Program:21 -28 روز متوالي‌ در هردوره‌ پرورش‌ (تا 3 روز پيش‌ از كشتار)
 در طول‌ دوره‌پرورش‌ (به‌ جز زمان‌ درمان‌ با بايوكوكس‌) مي‌توان‌ ازكوكسيديواستات‌هاي‌ ديگر به‌ جز كوكسيديواستات‌هاي‌يونوفوره‌ مونوالان‌ و دي‌والان‌ استفاده‌ نمود (به‌ دليل‌احتمال‌ بروز مقاومت‌ متقاطع‌).
 موارد منع‌ مصرف ‌:
• در طول‌ زمان‌ اضافه‌ نمودن‌ بايوكوكس‌به‌ دان‌ طيور ، 7روز قبل‌ و بعد از مصرف‌ آن، از تجویز تیامولین ‌ خودداري‌گردد.
• دارای ناسازگاری با کلرامفنیکول و اریترومایسین می باشد.
• در اسب‌ و ساير تك‌سمي‌ها مصرف‌ نگردد.
• از مصرف‌ در طيور در حال‌ تخمگذاري و بوقلمون‌ اجتناب‌ گردد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• بايوكوكس‌ با تكنولوژي‌ بسيار مدرن‌ و منحصر به‌ فردHigh Shear Granulationتوليد مي‌گردد.
• بايوكوكس‌ در مراحل‌ مختلف‌ تهيه‌ پلت،‌ در تركيب‌ بامواد موجود در خوراك‌ و به‌ صورت‌ مخلوط‌ در دان‌ پايدارمي‌باشد.
• برای کمک به پراکندگی یکنواخت محصول ، ابتدا مقدار مورد نیاز ازبایوکوکس را با 10 برابر وزن خود از خوراک یا محتویات غذایی طیور مخلوط نموده و سپس آن را به مخلوط نهایی بیافزایید .
زمان‌ پرهيز از مصرف‌:د:
 1 روز پيش‌ از كشتار
شرايط‌ نگهداري ‌:
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌:
كيسه‌هاي‌ چند لايه‌ آلومينيومي‌ 5،25 كيلوگرمي‌