دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هر گرم حاوی 100 میلی گرم باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات می باشد.
موارد مصرف :
باسیتراسین در عفونتهای ناشی از اکثر باسیلها و کوکسیهای گرم مثبت ، بعضی از کلستریدیا ها و برخی باکتریهای گرم منفی و مواردی که عوامل عفونت زا نسبت به پنی سیلین مقاوم شده اند استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف :
طیور: – جهت درمان آنتریت نکروتیک به میزان100-60گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 تا 7 روز.
– جهت رفع استرس و حمایت برگشت از کوکسیدیوز به میزان 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-4 روز.
زمان پرهیز از مصرف :ندارد.
موارد منع مصرف : در موارد ابتلا به نارسائیهای کلیوی و بروز حساسیت نسبت به باسیتراسین متیلن دی سالسیلات نباید مورد استفاده قرار گیرد.
موارد احتیاط : آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
– تجویز دوز زیاد دارو برای مدتهای طولانی ممکن است آثار سمی روی کلیه داشته باشد.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  60گرم