تركيب:
هر يك ليتر از محصول حاوي: ‌
ال-كارنيتين               30000 ميلي گرم‌
ويتامين  B1            د4000   ميلي گرم‌
ويتامين B2             د5000 ميلي گرم‌
ويتامين B3             د4000 ميلي گرم‌
ويتامين B5             د1000 ميلي گرم‌
ويتامين B6             د2000 ميلي گرم‌
ويتامين B12              د20 ميلي گرم‌
ويتامين‌‌ H                 د50 ميلي گرم ‌
فوليك اسيد              400 ميلي گرم‌
مكانيسم اثر:
اين محصول يك مخلوط ويتاميني محلول در آب است كه حاوي مقادير بالايي از ال-كارنيتين و ويتامين هاي گروهB مي باشد.
ال-كارنيتين را مي توان جزء تركيبات افزودني به آب جهت افزايش ايمني دانست. مطالعات نشان داده است كه افزايش توليد گلبول هاي سفيد ضمن ارتقاء پاسخ ايمني هومورال، موجب بهبود پاسخ در برابر واكسن ها مي گردد.‌
ال-كارنيتين باعث افزايش متابوليسم چربي ها نيز مي شود. اسيدهاي چرب با زنجيره بلند نمي توانند از غشاء ميتوكندري ها عبور كنند. ال – كارنيتين عبور اين مولكول ها به داخل ميتوكندري را به صورت آسيل كارنيتين امكان پذير مي نمايد. بنابراين ال-كارنيتين بر امكان به كارگيري چربي هاي بيشتر براي توليد انرژي مي افزايد و باعث افزايش انرژي كلي بدن مي شود و از ايجاد سندرم كبد چرب بر اثر جيره هاي سرشار از چربي جلوگيري كرده و در درمان اين سندرم و خروج چربي از بافت كبد موثر است.‌
موارد مصرف:
اين محصول حاوي طيف گسترده اي از ويتامين ها و ال – كارنيتين است كه بهره وري توليد را افزوده و وضعيت سلامتي حيوان را افزايش مي دهد.
ال-كارنيتين يك تركيب غذايي نيمه ضروري مي باشد؛ اين امر بدين معناست كه سنتز آن ممكن است تحت شرايط خاص، به عنوان مثال در حيوانات جوان يا تحت استرس يا هنگام بيماري هاي عمومي يا گوارشي، ناكافي باشد.‌ ضمنا، ميزان ال – كارنيتين توليد شده در بدن حيوانات جوان براي رفع نياز آن ها كافي نمي باشد.
بنابراين، وجود مقادير كافي از ال-كارنيتين در جوجه هاي يك روزه امكان استفاده مطلوب و بهينه از چربي هاي موجود در باقي مانده زرده را فراهم مي آورد. افزودن مقادير ال-كارنيتين به جيره غذايي جهت اطمينان از يك آغاز بسيار خوب در جوجه هاي يك روزه ضروري است.
اين محصول حاوي ويتامين محلول در آب يعني ويتامين هاي گروه‌B ، بيوتين و نياسين است. در حال حاضر ويتامين هاي محلول در آب در روزهاي نخست پس از خروج از تخم برخلاف ويتامين هاي محلول در چربي به كار گرفته مي شوند. پس از خروج از تخم، ذخاير ويتامين هاي گروه B در دسترس جوجه يك روزه  بسيار اندك است.
براي طيور، با سرعت رشد بسيار بالا، تامين مداوم اين گروه از ويتامين ها و ساير ويتامين هاي محلول در آب كه قابليت ذخيره سازي ندارند، بسيار ضروري است.
به طور كلي اين محصول باعث افزايش رشد و توليد، بهبود ضريب تبديل، كاهش تلفات، افزايش يكنواختي گله، افزايش سطوح ال-كارنيتين موجود در تخم مرغ، افزايش قابليت جوجه درآوري، افزايش كيفيت جوجه هاي يك روزه، افزايش وزن تخم مرغ و به عنوان افزايش دهنده كارايي سيستم ايمني به كار مي رود.‌
مقدار و نحوه مصرف:
مقدار مصرف 500 ميلي ليتر در 1000 ليتر آب مصرفي مي باشد كه به صورت زير توصيه مي شود:‌
1‌ – گله هاي گوشتي: هفته اول به طور كامل و در موارد كلينيكي شامل ضعف گله، پس از واكسيناسيون، پس از درمان آنتي بيوتيكي و… با نظر دكتر دامپزشك 4-2 روز تكرار گردد.‌
2‌ – گله هاي تخم گذار: دو هفته قبل از تخم گذاري به مدت 14 روز و با نظر دكتر دامپزشك در روزهاي معين يك تا دو بار در هفته تكرار گردد.‌
3‌ – گله هاي مادر: دو هفته قبل از تخم گذاري به مدت 14 روز و با نظر دكتر دامپزشك در روزهاي معين يك تا دو بار در هفته تكرار گردد.‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌