دسته دارويي:  آنتی بیوتیک

تركيب:  هر میلی لیتر دارو حاوی 300 میل گرم تیل مایکوزین می‌باشد.

مکانسیم اثر: تیل مایکوزین آنتی بیوتیکی از دسته ماکرولایدهاست و با اتصال به تحت واحد S50 ریبوزوم باکتری ها مانع سنترپروتئین باکتری شده و از رشد آن جلوگیری می نماید.

فارماکوکینتیک : یک ساعت پس از تزریق دارو به میزان mg/kg10 حداکثر غلظت سرمی در خون گاو حاصل می‌شود و تا 3 روز میتوان مقادیر قابل اندازه گیری دارو را در سرم مشخص نمود.

با این حال غلظت دارو در ریه حداقل برای مدت 3 روز بالاتر از 95درصد غلظت بازدارنده (MIC)پاستورلا همولیتیکا باقی می ماند طی 21 روز پس از تزریق، 24 درصد دارو از طریق ادرار و 68 درصد از طریق مدفوع دفع می‌شود.

موارد مصرف  :

– درمان بیماری های تنفسی ناشی از پاستورلاهمولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا.

– درمان پنومونی گوسفندان یا منشاء گونه های پاستورلا

– ورم پستان حاد گوسفند ناشی از استافیلوکوک و یا مایکوپلاسما

– سقط جنین کلامیدیایی

– عفونت سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم

مقدار و روش مصرف :

گاو وگوسفند: 10 میلی گرم تیل مایکوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( یک میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن) به صورت زیر جلدی تزریق شود.

تزریق در ناحیه پوست شانه‌ها و یا روی دنده‌ها انجام شود. تزریق را می‌توان در دو ناحیه مجزا انجام داد.

موارد منع مصرف:

– تزریق این دارو در تک سمی ها کشنده است.

– از تزریق وریدی دارو جداً خودداری شود.

– استفاده از این دارو ها در گاوهای شیری که شیر آن مورد مصرف غذایی انسان می باشد ممنوع است.

– مصرف این دارو در گوساله های زیر یک ماه و یا گوساله هایی که تنها از شیر تغذیه می‌کنند ممنوع می‌باشد.

– مصرف این دارو در گوسفندان زیر 15 کیلوگرم مجاز نمی‌باشد.

– مصرف این دارو در بز ممنوع است.

عوارض جانبی :اثر سمی بر قلب که شامل کاهش انقباض و تاکیکاردی می باشد گزارش شده است. در اثر مسمومیت ، استفراغ و مرگ دام ممکن است رخ دهد.

نکات قابل توصیه :

استفاده از سرنگ های خودکار برای تزریق این دارو ممنوع است.

در محل تزریق ممکن است تورم مشاهده گردد که معمولاً خفیف بوده و برطرف گردد.

در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعاً به پزشک مراجعه شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف :28 روز قبل از کشتار دام مصرف این دارو را قطع نمایید.

نگهداری :در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی :ویال های 50 میلی لیتری حاوی 40 میلی لیتر دارو