ترکیب : هر کیلوگرم پودر تیامولین 45% حاوی 450 گرم تیامولین خالص می‌باشد.

مکانیسم اثر:آنتی بیوتیکی نیمه صناعی و باکتریواستاتیک می باشد، که برای کنترل سریع گونه های مایکوپلاسما و عفونت های باکتریایی در نیمچه های گوشتی و تخم گذار ، مرغ های مادر و تخم گذار و همچنین نیمچه ها و مادرهای بوقلمون استفاده می‌شود.

علاوه براین تیامولین بررو ی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و منفی دارای اثر قوی می باشد.

 این آنتی بیوتیک با جلوگیری کردن از سنتز پروتئین در پیکره میکروب از رشد و تکثیر آن جلوگیری کرده و نهایتاً منجر به از بین رفتن عوامل بیماری زا می‌شود.

موارد مصرف : تیامولین برای درمان، پیشگیری و کنترل عفونت های ناشی از مایکوپلاسما، باکتری‌های دستگاه تنفسی ، مفاصل و روده به کار می‌رود و با اثری قوی بر میکروارگانیسم های زیر موثر است.

 انواع مایکوپلاسما، باکتری های گرم مثبت مانند استرپتوکوک، استافیلوکوک، کلستریدیوم، باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، اکتینوباسیلوس، پاستورلا، فوزیوباکتریوم، باکتریوئیدس، کامپیلوباکتر و غیره.

پیشگیری با تیامولین در طی چند روز اول زندگی ، جوجه ها را تا حدود 5 ماه در برابر بیماری CRDمحافظت می نماید و در مرغ های مادر نیز هیچگونه کاهشی در میزان تخمگذاری یا میزان تولید جوجه ایجاد نمی‌کند .

 ضمناً جوجه های به دست آمده از این مرغ ها فاقد آلودگی مادر زادی به مایکوپلاسما خواهند بود.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت پیشگیری:

جوجه ها: 100 گرم تیامولین 45% در 400 لیتر آب آشامیدین به مدت 3 تا 5 روز در هفته اول زندگی

 مرغ‌ها: 100 گرم تیامولین 45% در 400 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 تا 3 روز پس از هر استرس و واکسیناسیون.

جهت درمان :

 100 گرم تیامولین 45% در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا  4 روز پس از بروز علائم بیماری.

بهترین راه مصرف حل کردن تیامولین در چند لیتر آب ولرم و سپس اضافه کردن به منبع اصلی می‌باشد. دارو هر روز به صورت تازه تهیه شود.

زمان پرهیز از مصرف: نیمچه گوشتی 36 ساعت، بوقلمون 4 روز قبل از کشتار، در مورد تخم مرغ موردی گزارش نشده است.

تداخل دارویی:  از مصرف توام با موننسین، سالینومایسین، ناراسین جداً خودداری شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه های 100 گرمی