دسته دارویی : آنتی بیوتیک

 
ترکیب : هر میلی لیتر از محصول حاوی: tiamulin hydrogen fumarate

 

125 mg

Tiamulin hydrogen fumarate.

1 ml

Excipients q.s. to

 

 

 

مکانیسم اثر : تیامولین هیدروژن فومارات یک آنتی میکروبیال نیمه سنتتیک و باکتریواستات است و بوسیله مداخله و ممانعت در سنتز پروتئین در باکتری باعث جلوگیری از رشد و فعالیت آنها می شود.

 
موارد مصرف : تیامولین در کنترل و درمان مایکوپلاسموزطیور (CRD) مؤثر می باشد و در مورد عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت حساس به تیامولین مانند برخی عفونت های استافیلوکوکی، استرپتوکوکی و نیز باکتری های گرم منفی مانند کلبسیلایا، پاستورلا، تعدادی از اسپیروکت ها و هموفیلوس ها داروی کاملاً، مؤثر می باشد.

 
موارد منع مصرف : مصرف تیامولین با یونوفورهای ضد کوکسیدیوز نظیر سالینومایسن، موننسین، ناراسین باعث عوارض جدی مثل توقف رشد و فلجی می شود لذا از تجویز آنها حداقل 7 روز قبل و بعد از تیامولین خودداری شود.

 
مقدار و روش مصرف : مقدار 10 تا 20 میلی گرم ماده مؤثره تیامولین هیدروژن فومارات معادل 80 تا 160 میلی لیتر از محلول تیامولین به ازای 1000 کیلوگرم وزن زنده و به مدت 3 روز توصیه می شود.

 
عوارض جانبی : در غلظت های بالا و بیشتر از دوز توصیه شده ممکن است علائمی از مسمویت و کاهش دریافت آب مشاهده گردد. در این صورت آب حاوی دارو را قطع کرده و آب خالص در اختیار طیور قرار دهید.

 
نکات قابل توجه : تنفس انسان در فضاهایی که ذرات تیامولین در آن پراکنده هست جایز نیست .
به منظور جلوگیری از تماس با پوست و مخاط چشم انسان حین استفاده از محلول غلیظ تیامولین ، استفاده از دستکش و ماسک ایمنی توصیه می گردد.

 
شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی : بطری پلی اتیلنی یک لیتری.