محلول خوراکی تیامولین هیدروژن فومارات 12.5 %
تركيب:
هر ميلي ليتر از محلول حاوي 125 ميلي گرم ماده موثره تيامولين هيدروژن فومارات مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
آنتي بيوتيكي نيمه صناعي و باكتريو استاتيك مي باشد، كه براي كنترل سريع گونه هاي مايكو پلاسما و عفونت هاي باكتريايي در نيمچه هاي گوشتي و تخم گذار، مرغ هاي مادر و تخم گذار و همچنين نيمچه ها و مادرهاي بوقلمون استفاده مي شود. علاوه بر اين تيامولين بر روي بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و منفي داراي اثر قوي مي‌باشد. اين آنتي بيوتيك با جلوگيري كردن از سنتز پروتئين در پيكره ميكروب از رشد و تكثير آن جلوگيري كرده و نهايتاً منجر به از بين رفتن عوامل بيماري زا مي شود.
موارد مصرف:
تيامولين در كنترل و درمان مايكوپلاسموز طيور(CRD)  موثر مي باشد و در مورد عفونت هاي ناشي از باكتري هاي گرم مثبت حساس به تيامولين مانند برخي عفونت هاي استافيلوكوكي، استرپتوكوكي و نيز باكتري هاي گرم منفي مانند كلبسيلا، پاستورلا و تعدادي از اسپيروكت ها و هموفيلوس ها داروي كاملا موثري مي باشد.‌
مقدار و نحوه مصرف:
محلول خوراكي بوده و بايد از طريق آب آشاميدني مصرف گردد.‌
مقدار 20-10 گرم ماده موثره تيامولين هيدروژن فومارات معادل 160-80 ميلي ليتر از محلول تيامسول‌® به ازاي هر 1000 كيلوگرم وزن زنده و به مدت 3 روز توصيه مي شود.‌
در غلظت هاي  بالا و بيشتر از دوز توصيه شده ممكن است علايمي از مسموميت و كاهش مصرف آب مشاهده گردد. در اين صورت آب حاوي دارو را قطع كرده و آب خالص در اختيار طيور قرار دهيد. با مقادير توصيه شده هيچ گونه عوارض جانبي در طيور بروز نخواهد كرد.‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم و در ظروف در بسته نگهداري شود. بعد از بازكردن بطري محتويات آن تا 3 ماه قابل استفاده مي باشد و در صورت مخلوط نمودن با آب، محلول حاوي دارو تا 24 ساعت قابل استفاده مي باشد.‌
زمان پرهيز از مصرف: ‌
گوشت طيور: 2 روز
تخم مرغ: ندارد
تداخل دارويي:
مصرف تيامولين با يونوفورهاي ضد كوكسيديوز نظير سالينومايسين، موننسين و ناراسين باعث عوارض جدي مثل توقف رشد و فلجي مي شود لذا از تجويز آنها حداقل 7 روز قبل و بعد از تيامولين خودداري شود.‌
موارد احتياط:
تنفس انسان در فضاهايي كه ذرات تيامولين در آن پراكنده هست، جايز نيست.‌
به منظور جلوگيري از تماس با پوست و مخاط چشم انسان حين استفاده از محلول غليظ تيامولين، استفاده از دستكش و ماسك ايمني توصيه مي گردد.
در صورت تماس محلول غليظ تيامولين با پوست، شستشوي آن قسمت با آب فراوان ضروري است.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌