مکمل غذایی ضد سموم قارچی ، محرک ایمنی

 

دسته دارویی : مکمل غذایی ضدسموم قارچی، محرک ایمنی

ترکیبات  :

Vegetable coal

30گرم

 دیواره سلولی مخمر

20گرم

آرد گندم

100 گرم

سیلیکات آلومنیوم

تا 1 کیلوگرم

مکانیسم اثر:  سیلیکات آلومینیوم به سبب ایجاد سطح جذب بهتر توکسین‌ها و همچنین به جهت دوقطبی بودن جذب طیف وسیعی از مایکوتوکسین ها را دارا می‌باشد.

Vegetable Coalبه دلیل داشتن حفره در ساختار خود و جاذب بودن توکسین های قارچی و باکتری‌های موجود در خوراک را به خود جذب کرده و مانع از جذب آنها در دستگاه گوارش می‌گردد.

 پودر دیواره سلولی مخمر با ایجاد اتصال به دیواره سلولی مخاط دستگاه گوارش طی یک مکانیسم رقابتی مانع از اتصال میکروارگانیسم‌های مضر به مخاط دستگاه گوارش میگردد.

همچنین به علت داشتن آنتی ژن موجب تحریک سیستم ایمنی می‌شود.

موارد مصرف :  استفاده از آن به عنوان توکسین بایندر در خوراک دام وطیور

میزان مصرف :  3-1 کیلو در هر تن خوراک

موارد عدم مصرف:  ندارد .

زمان پرهیز از مصرف:  ندارد.

شرایط نگهداری:در محل خشک و خنک ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بسته بندی:  پاکت های 25 کیلو گرمی