آنتی بیوتیک – محلول خوراکی

 

دسته دارويي: آنتي‌بيوتيك محلول خوراكي آنتي باكتريال وسيع الطيف

تركيب:هر ميلي ليتر محلول يكنواخت خوراكي حاوي:

سولفادي متوكسين

200 ميلي‌گرم

تري متوپريم

40 ميلي‌گرم

مكانيسم اثر: از طريق مهار آنزيم PABAاز سنتز اسيد فوليك جلوگيري كرده و در نتيجه فعاليت‌هاي حياتي باكتري متوقف مي‌گردد و تركيب فوق با تقويت اثر يكديگر ( سينترژيسم) مانع از ساخته شدن DNAدر باكتري شده و موجب مرگ باكتري مي‌گردد.

موارد مصرف : در درمان بيماري هايي كه توسط باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي در طيور و بوقلمون ايجاد مي‌شود موثر مي‌باشد.

طيف اثر: عفونت هاي ناشي از استافيلوكوك، استرپتوكوك و پنوموكوك،‌عفونت هاي سالمونلايي، پاستورلايي، سپتي سمي اشرشياكلي، پلورم، تب تيفوئيد، كلرا ، كوكسيدیوز ، كوريزا،‌عفونت هاي باكتريايي ثانويه در طيور و بوقلمون

ميزان مصرف:روزانه 15-9 ميلي ليتر براي هر 100 كيلوگرم وزن زنده به مدت سه روز به صورت تك دوز روزانه

مزاياي اختصاصي T.S:

– آنتي بيوتيك فوق تركيب منحصر به فردي از تري متوپريم با سولفادي متوكسين مي‌باشد كه وجود سولفاناميد فوق دارو را از ديگر تركيبات تري متوپريم متمايز مي‌نمايد.

– جذب سريع و آسان

– ماندگاري طولاني در خون و اندام ها

– دوره درمان كوتاه

–  اثر ضد باكتريايي سولفادي متوكسين با يك دوز مصرف تا 24 ساعت در بدن ماندگار است و دوز موثر آن پايين‌تر از ساير مشتقات سولفاناميدها است که در نتيجه مشكلات كليوي و رسوب متابوليت ها در كليه نخواهيم داشت.

– تبديل سولفا دي متوكسين به N-asetileنسبت به ساير مشتقات سولفاناميدها( سولتريم) كمتر است . N-asetileبه علت پايين بودن قابليت حلاليت در كليه ها كريستاليزه مي‌شود بنابراين اين تركيب نسبت به بقيه تركيبات سولفاناميدي (سولتريم هاي موجود) عوارض كليوي خيلي كمتري دارد.

شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.