دسته دارويي: پربيوتيك (محرك طبيعي رشد)

 
تعريف: تپاكس يك پربيوتيك خالص و غير فعال شده (كشته شده) از سلول هاي مخمر گونه اليپسوئيدوس و از گروه ساكاروميسس سروايسيا مي باشد كه با ايجاد PHمناسب در دستگاه گوارش(ايجاد شرايط اسيدي) از رشد عوامل بيماري زا جلوگيري كرده و از طريق رساندن اسيدهاي آمينه، ويتامين ها و ساير مواد ضروري سبب تحريك رشد ميكروارگانيسم هاي مفيد دستگاه گوارش بخصوص لاكتوباسيل ها مي شود.

 
نحوه فعاليت: تپاكس® به صورت سلول ها يا بسته هاي كوچك حاوي موادي از قبيل ويتامين هاي ب- كمپلكس، اسيدهاي آمينه، پلي پپتيدهاي با زنجيركوتاه، اكسيدهاي آهني، فسفر، گوگرد، منيزيم، سديم، چربي، فيبر، پروتئين است، كه توسط پوششي خنثي پوشانده شده و باعث افزايش سوبستراي اصلي رشد ميكروارگانيسم هاي مفيد دستگاه گوارش مي شود. اين سلول ها قادر به تكثير نبوده و مواد مغذي بدن ميزبان را مصرف نمي كنند. سلول هاي حامل پوشش دار، مواد ضروري را به ميكروارگانيسم هاي مفيد دستگاه گوارش انتقال مي دهند به طوري كه اين ميكروارگانيسم ها خصوصاً لاكتوباسيل ها به صورت كلوني در اطراف سلول هاي حامل اجتماع كرده و ديواره آن را هضم و باعث آزاد شدن مواد درون سلول مخمر مي گردند. بنابراين ميكروارگانيسم هاي گوارشي قادر مي شوند كه از مواد ضروري پايه اي انتقال يافته توسط سلول هاي تپاكس® به عنوان مواد تغذيه اي خود استفاده كنند و باعث افزايش فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد دستگاه گوارش شده و با سنتز ديواره سلولي، افزايش كاتابوليسم درون سلولي، تكثير و افزايش قدرت ايمني، به حيوان ميزبان سود برساند.

 
مزاياي تغذيه اي: تپاكس® موجب افزايش فكورميكروبي مفيددستگاه گوارش شده كه آن نيز به نوبه خود در مراحل هضم غذا شركت كرده و با توليدآنزيم هاي مخصوص خود قادر خواهند بود كه مواد مغذي غير قابل دسترس را از مواد غذايي آزاد كنند. بعنوان مثال باندهاي فيبرهاي گياهي سلولهاي ساكارومايسس سروايسيا داراي 4 گروه آنزيم مي باشند كه عبارتند از:
– آنزيم هايي جهت شكستن و هضم قندها
– آنزيم هايي جهت تسهيل جذب گلوكز
– آنزيم هايي كه با تأثير بر روي گلوكز انرژي را براي فلور طبیعی روده تهيه مي نمايند.
– آنزيم هايي كه به تشكيل فاكتورهاي كوآنزيمي جهت فعال شدن ويتامين ها كمك مي كنند كه اين ها با افزايش فلورميكروبي مفيد دستگاه گوارش زمينه افزايش توليد ويتامين ها، اسيدهاي آمينه را كه در متابولیسم بدن نقش دارند توسط همين فلورميكروبي مهيا مي كنند و در نتيجه تحريك ميكروارگانيسم هاي دستگاه گوارش حيوان با تپاكس® باعث افزايش قابليت هضم حيوان در استفاده از خوراك مي شود.

 

در نتيجه تپاكس® موجب :

 

-بهبود هضم مواد غذایی از طریق افزایش تولید آنزیم های باکتریایی روده
-افزایش جذب مواد غذایی از طریق افزایش رشد میکروویلی های روده وكاهش تولید سموم توليد شده باکتریایی در روده
– افزايش توليدو بهبود ضريب تبديل غذايي (FCR)
– كاهش هزينه هاي توليد
– بهبود كيفيت توليد (گوشت، شير، تخم مرغ، غيره)
– كاهش رشد عوامل بيماري زا
– افزایش سلامتی دستگاه گوارشی و کاهش اسهال از طریق تقویت سدهای محافظتی روده
– افزايش سرعت جبران فلورميكروبي دستگاه گوارش در مقابل استفاده از آنتي بيوتيك ها
– افزايش سرعت جبران فلورميكروبي دستگاه گوارش هنگام تغيير جيره غذايي
– بهبود سطح سلامتی و مقاومت به بیماری ها از طریق تحریک سیستم ایمنی بوسیله فلور مفید روده

 

 

منافع بهداشتي: فلورميكروبي دستگاه گوارش، از رشد عوامل بيماري زا از طريق تقدم در مصرف مواد مغذي براي خود جلوگيري مي كند در نتيجه از تشكيل كلوني و توليد مواد سمي بوسيله عوامل بيماري زا جلوگيري مي كند.

 
مقدار و روش مصرف: ميزان مصرف اين ماده در يك تن از جيره هاي گونه های مختلف به شرح زير است:

 

 

نوع حيوان

دوره زماني

مقدار مصرف

جوجه گوشتي

پيش دان

ميدان دان

پس دان

1000 گرم در يك تن دان مصرفي

500 گرم در يك تن دان مصرفي

300-250 گرم در يك تن دان مصرفي

هفته 4- 1

هفته 8- 4

1000 گرم در يك تن دان مصرفي

500 گرم در يك تن دان مصرفي

مرغ تخمگذار نژاد سبك

مرغ تخمگذار نژاد سنگين

در طول دوره پرورش

در طول دوره پرورش

500 گرم در يك تن دان مصرفي

700 گرم در يك تن دان مصرفي

گوساله

گاو گوشتي

گاو گوشتي

گاو شيري

___

تا وزن 300 كيلوگرم

بالاي وزن 300 كيلوگرم

در طول دوره پرورش

روزانه 1.4 گرم به ازاي هر راس

روزانه 3 گرم به ازاي هر راس

روزانه 6 گرم به ازاي هر راس

روزانه 8-6 گرم به ازاي هر راس

خرگوش

در طول دوره پرورش

500 گرم در يك تن غذاي مصرفي

ماهي

ميگو

حداقل براي 3 ماه متوالي اول

حداقل براي 3 ماه متوالي اول

نيم تا يك كيلوگرم در يك تن ماده غذايي

يك الي يك و نيم تا يك كيلوگرم در يك تن ماده غذايي

بوقلمون

در طول دوره پرورش

يك الي يك و نيم تا يك كيلوگرم در يك تن دان

 

 

موارد منع مصرف: اين ماده هيچ منع مصرفي در دام و طيور حتي تا زمان كشتار ندارد.

 
شرايط نگهداري: با توجه به اينكه تكنولوژي ساخت تپاكس® براساس غير فعال سازي استوار است داراي خصوصيات زير مي باشد.
– قابل استفاده در هر مرحله سنی
– بدون زمان پرهیز از مصرف
– بدون ایجاد آلودگی متقاطع در خوراک

 

– بدون باقی ماندگی دارویی در گوشت مصرفی
– قابل مصرف با هر نوع افزودنی غذایی(آنزیم ها ،آنتی بیوتیکها ،توکسین بایندرها ،ضدعفونی کننده ها)
– طول عمر طولاني
– مقاوم در برابر اسيدهاي گوارشي

 

– تحمل درجه حرارت بالا و قابلیت پلت شدن

 
مدت زمان نگهداری: 24 ماه پس از زمان تولید.

 

 

شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 

 

بسته بندي: پاكت هاي 10 كيلوگرمي.