پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر ساشه‌ حاوي‌ 45 گرم‌مادة‌ مؤثره‌ تيامولين‌ هيدروژن‌ فومارات‌ مي‌باشد.
موارد مصرف :‌ تیامولین در کنترل و درمان مایکوپلاسموز طیور ((CRDکه از نظر اقتصادی یکی از بیماریهای عفونی مهم به شمار می رودبی نهایت موثر است ، به طوری که مقدار بسیار کمی از آندر مقایسه با مقادیر مصرفی از سایر داروهای ضد مایکوپلاسما، قادر است بیماری را به طور کل مهار کند .
همچنین تیامولین از رشد و فعالیت بیماری زایی انواع مایکوپلاسماها که در مقابل سایر داروها مقاوم می شوند به نحو چشم گیری جلوگیری می کند ، به همین ترتیب در مورد عفونت های ناشی از باکتریهای گرم مثبت و حساس به تیامولین ، مانند برخی از اسپیروکت ها و هموفیلوس ها داروی کاملاٌ موثری است .
مواردمنع مصرف‌ :
مصرف‌ تيالورين‌ با يونوفورهاي‌ضد كوكسيدوز نظير سالينومايسين‌ باعث‌ایجاد عوارض‌ جدي‌ نظیر توقف‌ رشد و فلجي‌ مي‌شود، لذا از تجويز داروهاي‌فوقتا 7 روز پس‌ از مصرف‌ تيالورين‌ خودداري‌ شود.
مقدار و روش مصرف ‌:

موارد مصرف

تیالورین(به گرم)

آب آشامیدنی (لیتر)

مدت مصرف

پیشگیری از CRDدر مرغ تخمگذار

13

200

7 روز در ماه

پیشگیری از CRDدر جوجه گوشتی

100

400

در هفته اول به مدت 2 تا 3 روز

درمان CRDدر جوجه گوشتی

100

200

3 تا5 روز

پیشگیری از CRDدر مرغان مادر

100

200

3 روز در ماه

درمان CRDدر مرغان مادر گوشتی

139

200

3 روز

پیشگیری از CRDدر بوقلمون

165

1000

3 روز در ماه

درمان CRDدر بوقلمون

165

200

3 روز

‌ پيشگيري‌ از CRD complex در جوجه‌هاي‌گوشتي‌: 1 گرم‌ تيالورين‌ به‌ ازاء هر 150 كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ طيور (3.25 ميلي‌گرمتيامولين‌ هيدروژن‌ فومارات‌به‌ ازاء هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده طيور) همراه‌ با 1 گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌ 20% براي‌ 22 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ طيوركه‌ بايونوفورهاي‌ مونووالان‌ سازگاري‌ دارد طي‌ روزهاي‌14-1 و يا 31-25 دوره‌ پرورش‌ توصيه‌ مي‌شود.
نکات قابل توجه :
جهت‌ افزايش‌ طيف‌ اثر تيامولين‌ بر باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌مي‌توان‌ تيالورين‌ را با اكسي‌تتراسايكلين‌ به‌ نسبت‌ 1 به‌ 3 و با داكسي‌سايكلين‌ به‌ نسبت‌ 1 به‌ 1 استفاده‌ نمود.
جهت‌ اطمينان‌ از مصرف‌ آب‌ كافي‌ مي‌توان‌ 250 گرم‌دكستروز، 2.5 گرم‌ آسپارتام‌ يا 14 گرم‌ ساخارين‌ در هر1000 ليتر آب‌ آشاميدني‌ اضافه‌ نمود.
در صورت‌ تماس‌ پوست‌ با محلول‌ غليظ‌ يا پودر تيامولين‌،شستشوي‌ آن‌ ناحیه‌ با آب‌ فراوان‌ضروري‌ است‌.
تنفس‌ انسان‌ در فضایی كه‌ ذرات‌ تيامولين‌ در آن‌پراكنده‌ هستند جايز نيست‌.
عوارض‌ جانبي :
با مقادير توصيه‌ شده‌ هيچ‌گونه‌عوارض‌ جانبي‌ در طيور بروز نخواهد كرد.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
گوشت‌ طيور : 36 ساعت‌
تخم‌مرغ‌: ندارد
گوشت‌ بوقلمون‌: 48 ساعت
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 100 گرمي‌