کاربرد  : پروبیوتیک جهت مصرف در طیور و حیوانات بزرگ و عمده کاربردی آن تثبیت و ایجاد تعادل و یکنواختی فعالیت فلور دستگاه گوارشی می باشد.

شکل ظاهری:  پودر نرم سفید رنگ و بدون بو.

کاربرد: کلسیم کربنات

غلظت: 1 × 1010 گرم (cfu=Colony Forming Units)  cfu/

چگالی حجمی :حدود 2/1 گرم / سانتی متر مکعب

مقدار مصرف:بسته به نوع جانور و سن دام بین 20 گرم تا 100 گرم تویوسرین 1010 در تن توصیه می‌گردد.

نگهداري:  در جای خشک و خنک و در ظروف دربسته نگهداری شود.

پایداری :در شرایط نگهداری مناسب، کیفیت آن تا 12 ماه تضمین می‌گیرد.

بسته بندی :کارتن های 10 و 25 کیلوگرمی