تنتومیلک اسپشیال یک جانشین شونده شیر کامل برای تغذیه و پرورش گوساله‌هاست.

اگر سیستم تغذیه‌ای در مزرعه شما هر یک از روشهای اتوماتیک یا دستی باشد تنتومیلک اسپشیال بهترین انتخاب برای هر دو این سیستم‌های تغذیه‌ای خواهد بود.

 

ترکیب این جانشین شونده شیر به گونه‌ای از مواد خام مرغوب و اسیدی کننده‌ها انتخاب شده است تا بتوان آنرا به مدت طولانی نگاه داشت و مصرف نمود. به منظور دستیابی مطمئن به رشدی سریع و نیز پرورش گوساله‌های سالم، تنتومیلک بر پایه مواد قابل هضمی که منشا شیری دارند تولید شده است.

 

 

مزایای تنتومیلک اسپشیال

 

– دارای قابلیت حل شوندگی در آب سرد

 

– دارای قابلیت حل شوندگی بالا

 

– فراهم آوری رشد روزانه بالا

 

– مناسب بودن برای هر دو سیستم تغذیه‌ای اتوماتیک و دستی

 

 

Analysis

 

Crude Pr.    19%

 

Lysine        1.8%

 

Fat           15.5%

 

Fiber         0.1%

 

 

از آنجائیکه تنتومیلک دارای قابلیت  حل شوندگی در آب سرد است بنابراین پس از تهیه می‌توان آنرا به مدت طولانی نگهداری نمود.

 

برنامه تغذیه‌ای ارائه شده توسط کارخانه Tentego

 

سن گوساله

مقدار شیر مورد نیاز در هر وعده

4-1 روزگی

کلستروم/شیر گاو

7-5 روزگی

دو بار در روز 1.5-1 لیتر تنتومیلک

14-8 روزگی

 دو بار در روز 2-1.5 لیتر تنتومیلک

هفته 3

دو بار در روز 2.5 لیتر تنتومیلک

هفته 4

دو بار در روز 3 لیتر تنتومیلک

هفته 5 و 6

دو بار در روز 3.5 لیتر تنتومیلک

هفته 7

دو بار در روز 3 لیتر تنتومیلک

هفته 8

دو بار در روز  2.5 لیتر تنتومیلک

هفته 9 به بعد

دو بار در روز 2 لیتر تنتومیلک

حتماً در دو ساعت اول تولد به گوساله‌ها کلستروم بخورانید.
در 14 روز اول تولد به هنگام ظهر 1 تا 2 لیتر آب دکرم در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.
از هفته سوم تولد آب آشامیدنی تمیز و تازه در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.
از 2 هفتگی به بعد علوفه خشبی و کنسانتره با کیفیت در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.
اگر میزان مصرف مواد خشبی کافی و مصرف کنسانتره حدود 1 کیلوگرم باشد می‌توانید مقدار شیر مصرفی را کاهش دهید. وزن گوساله‌ها باید حدود 75 کیلوگرم باشد.