دسته دارویی  :  آنتی هیستامین

ترکیب :  هرمیلی لیتر از محلول حاوی 25 میکروگرم تریپلن آمین هیدرو کلراید می‌باشد.

فارماکولوژي : هیستامین یکی از مواد مترشحه از داخل سلول های بدن می باشد که سبب شوک آنافیلاکتیک، حساسیت مفرط و واکنش های آلرژیک در بدن می‌گردد.

ترشح هسیتامین از سلول های Mast cellsو بازوفیل ها بدون تخریب سلولی در جریان واکنش های ذکر شده اتفاق می افتد و در موارد بسیار حاد مقادیر زیادی از ماده با تخریب سلول ها به وجود می آید.

گیرنده های هیستامین در بدن به H1به H2تقسیم بندی می‌گردند که گیرنده H1بیشتر در عروق و دستگاه تنفسی مشاهده شده و گیرنده های H2در سیستم گوارش ، قلب و سیستم عصبی مرکزی وجود دارند.

تریپلن آمین با اثر آنتاگونیستی رقابتی با هیستامین در محل گیرنده های اثرات فارماکولوژیک و درمانی خود را ایفا می نماید ولی از ترشح هیستامین جلوگیری نمی نماید .

بنابراین تریپلن آمین بیشتر در جلوگیری از اثرات هیستامین در بدن تاثیر خود را القا می نماید.

موارد مصرف :  آمیپلن در حیوانات مختلف به شرح زیر جهت کاهش علائم هیستامین استفاده می‌گردد.

گاو: خارش ، تنگی نفس، شوک آنفلاکتیک، توکسمی ناشی از عفونت های باکتریایی یا بیماری‌های گوارشی

 اسب: لامینیت، آلرژی غذایی ، نیش حشرات ، ادم ریوی و خارش

سگ و گربه: اگزما ، تنگی نفس و کونژنکتیویت آلرژیک

مقدار و طریقه مصرف :  محلول تزریق آمیپلن به مقدار 1 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن و از راه داخل عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اسب و گاو: 1 میلی لیتر به ازاء هر 25 کیلوگرم وزن بدن دام

 سگ و گربه: 2/0 میلی لیتر به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن دام

موارد عدم مصرف :  در حیوانات حساس به تریپلن آمین نباید مصرف شود.

در دوران شیر دهی گاوها ( جهت تغذیه گوساله) نباید مصرف گردد.

تداخل دارویی  : آمیپلن می‌تواند اثرات سداسیون سیستم عصبی مرکزی دارو های مضاعف سیستم عصبی را بیشتر نماید.

 همچنین آنتی هیستامین ها اثرات ضدانعقادی هپارین و وارفارین را تغییر می‌دهند.

زمان پرهیز از مصرف :

گوشت: 2 روز         شیر: 48 ساعت

 نکته: فقط از راه عضلانی تزریق شود .

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

از مصرف دوزهای بالا خودداری شود.

آمیپلن در دزهای بیشتر و یا در صورت تجویز سریع مثل تزریق وریدی محرک سیستم عصبی مرکزی است.

عوارض جانبی :  عوارض جانبی گزارش شده برای آمیپلن متعاقب تجویز آن عبارت است از تضعیف سیستم عصبی، عدم تمرکز، اختلالات گوارشی ، تجویز داخل وریدی در اسب باعث تحریک سیستم عصبی به همراه هیجانات بسیار بالا و ترموز عضلانی گردیده است.

شرایط نگهداری :  در جای خشک و خنک و در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد  ( دمای اتاق) و دور از نور نگهداری شود.

مدت مصرف :  2 سال پس از تولید