دسته دارویی  :  آنتی بیوتیک

شکل دارویی   : محلول تزریقی

ترکیب دارو  : هر میلی لیتر حاوی

سولفادی متوکسین                             400 میلیگرم

ترمتوپریم                                         40 میلی گرم

موارد مصرف  : تریسول میکس جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن با منشاء باکتریایی در گاو، گوسفند و بز توصیه می‌گردد.

طیف درمانی محصول شامل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مانند استافیلوکوک، لیستریا، E. coli، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، هموفیلوس همچنین سایر میکروارگانیسم ها مانند توکسوپلاسما و کوکسیدیا موثر می‌باشد.

تریسول میکس برای گونه هایی که آلوده به میکروارگانیسم های حساس به سولفادی متوکسین یا تری متوپریم می باشند توصیه می‌گردد.

موارد منع مصرف : تریسول میکس نباید در دام های مبتلا به حساسیت به سولفادی متوکسین و تری‌متوپریم  و همچنین دارای مشکلات کبدی و کلیوی مصرف گردد.

مقدار و روش مصرف : در گاو ، گوسفند و بز: 1 میلی لیتر از محلول تریسول میکس‌ برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز و برای سه روز متوالی به صورت تزریق داخل عضلانی زیر جلدی و یا تزریق آهسته وریدی توصیه می‌گردد.

نکات قابل توجه  : در صورت بروز حساسیت، درمان متوقف گردیده و آب آشامیدنی کافی در اختیار دام قرار گیرد.

زمان پرهیز ازمصرف :

گوشت: 12 روز

شیر: بعد از 12 بار دوشش از آخرین تزریق

بسته بندی : ویال 100 میلی لیتری

شرایط نگهداری:در محل خشک و خنک ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.