شکل دارویی : بلوس
تركيب ‌:هر بلوس تریسول حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌تري‌متوپريم‌  و 1000 ميلي‌گرم‌سولفاديازين‌   است‌.
موارد مصرف ‌:
اين‌ تركيب‌ بر اكثرميكروب‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ مولد بيماري‌هاي‌عفوني‌ دستگاه‌هاي‌ تنفس‌، گوارش‌، ادراري‌ و تناسلي‌دام‌ كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ از آنتي‌بيوتيك‌ها و سولفاناميدهامقاومت‌ نشان‌ مي‌دهند ، مؤثر است‌. تركيب‌ تري‌متوپريم‌ وسولفاديازين‌ ‌ تأثيربه‌ سزايي‌بر روي‌ Escherichia coli و Salmonella دارد. از جمله‌ باكتري‌هايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌تري‌متوپريم‌ + سولفاديازين‌ حساس‌ هستند، مي‌توان‌ انواع‌ذيل‌ را نام‌ برد:
Actinobacillus spp., Actinomyces spp.,Bacillus anthracis, Bordetella spp., Brucella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli, Fusiformis spp.,Haemophilus spp., Klebsiella spp., Listeria monocytogenes, Nocardia spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp.,Staphylococcus spp. (Penicillin sensitive and resistant), Streptococcus spp.
مقدار و روش مصرف ‌:
 تجویزخوراكي‌
در گوساله‌، كره‌ اسب‌ و گوسفند روزانه‌ 30ميلي‌گرم‌ (5 ميلي‌گرم‌ تري‌متوپريم‌ + 25 ميلي‌گرم‌سولفاديازين‌) یا یک عدد بولوس به‌ازاي‌ هر 40كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌ توصيه‌ مي‌شود. بهتر است‌دوز روزانه‌ را به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ و با دست‌، وسيله‌ مخصوص‌ خوراندن‌ بولوس‌ و يا پس‌ از حل‌ كردن‌در آب‌، در دو وعده‌ به‌ حيوان‌ خورانيد. ‌ لازم‌ استدرمان به‌ مدت‌ 3 الی 5 روز ادامه‌ يابد.
تجویزداخل‌ رحمي‌
 در گاو و ماديان‌ 4-2 بولوس‌ و در ميش‌2-1 بولوس‌ استفاده گردد.
 ادامه‌ درمان‌ بستگي‌ به‌ لزوم‌ و امكان‌ قراردادن‌ بولوس‌ در داخل‌ رحم‌ دارد.
نکات قابل توجه :
براي‌ نتيجه‌گيري‌ بهتر در استفاده‌ از بولوس‌ داخل‌ رحمي‌لازم‌ است‌ حتي‌الامكان‌ رحم‌ از ترشحات‌ عفوني‌ تخليه‌شده‌ باشد.
همانند سايرترکیبات آنتی بیوتیکی،  خوراندن‌ بولوس‌ تریسول به‌ گاو بالغ‌ به‌علت‌ايجاد اختلال‌ در كار شكمبه‌ مناسب‌ نيست‌.
از مصرف‌ دارو در گاوهايي‌ كه‌ شير آنها مصرف‌ انساني‌دارد خودداري‌ گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت: 5 روز
   شیر: 2 روز
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: جعبه‌ 50 عددي‌