تایلوزین فسفات 10%
پریمیکس گرانوله مخلوط در دان

 
دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 
ترکیب: هر گرم دارو حاوی 100 میلی گرم تایلوزین فسفات فعال می باشد.

 
موارد مصرف:
تاثیر ضدباکتریایی بر روی باکتری های گرم مثبت هوازی و بی هوازی و تعدادی از باکتری های گرم منفی، کنترل و پیشگیری بیماری های تنفسی ناشی از مایکوپلاسماها و C.R.D. کمپلکس در گله های مرغ مادر و گله های مرغ تخمگذار و نیمچه های گوشتی.
برای بهبود ضریب تبدیل غذایی وافزایش وزن در طیور گوشتی و افزایش میزان تولید در طیور تخمگذار.
در گاوهای گوشتی (پرواری) برای کاهش بروز آبسه های کبدی و کنترل عفونت های ناشی از باکتریهای گرم مثبت.

 
میزان مصرف:
در گله های مادر: از سن 20 هفتگی مصرف تایلوزین فسفات در دان آغاز می شود و بسته به شرایط گله به یکی از 3 حالت زیر ادامه می یابد:
1- در گله های مادر با خطر بالای MG، 5 کیلوگرم دارو در 1 تن دان به مدت 1 ماه و سپس 0.5 کیلوگرم در هر تن تا پایان دوره.
2-  در گله های مادر با خطر متوسط MG، 2.5 کیلوگرم دارو در 1 تن دان به مدت 1 ماه و سپس 0.5 کیلوگرم در هر تن تا پایان دوره.
3- در گله های مادر با خطر پایین MG، 0.5 کیلوگرم دارو در 1 تن دان از سن 20 هفتگی تا پایان دوره.
در جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین گله های تخمگذار: جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن تنفسی (C.R.D.) مقدار 8.8-11 کیلوگرم دارو را در هر تن دان اضافه و از 1 تا 5 روزگی و مجددا در سن 3 تا 5 هفتگی به مدت 2 روز استفاده نمایید.
در طیور تخمگذار: به منظور بهبود راندمان غذایی و افزایش تولید، 0.5 کیلوگرم تایلوزین فسفات را به هر تن دان اضافه و از شروع تخمگذاری در اختیار گله قرار دهید.

 
موارد عدم مصرف:
تایلوزین فسفات را نباید همزمان با آنتی بیوتیک های دیگری که به دان اضافه می شوند مصرف کرد. در اسب ها مطلقاً استفاده نشود.

 
زمان پرهیز از مصرف:
در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

 
موارد احتیاط:
در هنگام استفاده از این دارو از دستکش، لباس مخصوص و ماسک استفاده نمایید.

 
شرایط نگهداری:
دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.

 
بسته بندی: پاکت های 5 کیلوگرمی.