گروه دارویی: آنتی بیوتیک

 
ترکیب: هر ابلت داخل رحمی حاوی 500 میلی گرم تتراسیکلین هیدروکلراید می باشند.

 
مکانیسم اثر:
تتراسیکلین آنتی بیوتیک گسترده طیفی است که با اتصال به ریبوزوم 30S، از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می باشد. گردد. تتراسیکلین از جفت نیز عبورکرده و عمدتا از طریق ادرار و مدفوع دفع می گردد.

 
موارد مصرف :
تتراسیکلین بر روی باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثبت و گرم منفی، مایکوپلاسماها، ریکتزیاها، اسپیروکت ها و برخی از تک یاخته ها مانند آمیب ها موثر است.
ابلت  داخل رحمی تتراسیکلین برای درمان متریت و عفونتهای داخل رحمی در نشخوارکنندگان تجویز می گردد.

 
مقدار و روش مصرف :
ابلت داخل رحمی را در شرایط غیر آلوده و با رعایت اصول بهداشتی با استفاده از دستکش و پس از ضد عفونی نمودن محل ورود، داخل دستگاه تناسلی قرار دهید.
نشخوارکنندگان بزرگ(گاو): 2-1  ابلت رحمی و در صورت لزوم 48 ساعت بعد تکرار نمایید.
نشخوار کنندگان کوچک (گوسفند وبز): 1.5-1 ابلت رحمی

 
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:
مصرف تتراسیکلین در نارسائی های کلیوی، کبدی و حساسیت به دارو منع شده است. این دارو همچنین با یون های فلزی دو و سه ظرفیتی مانند آهن، کلسیم و منیزیم ایجاد واکنش نموده و از میزان جذب دارو کاسته می شود. از مصرف همزمان دارو با فرآورده های شیر، داروهای آنتی اسید، کائولین، ترکیبات آهن و بیکربنات سدیم باید خودداری شود.

 
موارد احتیاط:
مصرف مقادیر زیاد تتراسیکلین باعث بروز علائم نفروتوکسیک می گردد.

 
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گوسفند و بز:  20 روز
گوشت طیور: 5 روز

 
شرایط نگهداری: در مکان خشک، خنک(دمای بین 8 تا 15 درجه سانتی گراد)  و دوراز نورنگهداری شود.

 
بسته بندی: ابلت داخل رحمی 500 میلی گرمی در بلیسترهای 10 عددی در جعبه های 50 عددی