دسته دارويي : آنتي بيوتيك

 
تركيب دارو : هر ساشه 100 گرمی حاوي:

 

 

 

45 mg

Tylosin Tartrate

100 gr

Excipients q.s. to

 

 

مكانيسم اثر : تايلوزين از آنتي بيوتيكهاي ماكروليد بوده كه به تحت واحد S50 ريبوزومي باكتري متصل شده و از سنتز پروتئين آن ممانعت مي كند. داراي اثر باكتريواستات بوده و بر روي ميكروارگانيسم هايي مانند مايكوپلاسما و كلاميديا و باكتري هاي گرم مثبت استافيلوكوك، استرپتوكوك و كورينه باكتريوم و باكتري هاي گرم منفی مانند پاستورلا و هموفيلوس مؤثر است ولي تأثيري بر روي پروتوزوئرها و قارچ ها ندارد.

 
موارد مصرف : تايلوزين داراي طيف اثر وسيعي است و جهت پيشگيري، كنترل و درمان بيماري هاي ناشي از عوامل باكتريايي حساس به تايلوزين مانند CRD، ‌سينوويت عفوني، عفونت هاي مايكوپلاسمايي، آنتريت نكروتيك، و كوريزاي عفوني و ساير عفونت هاي مزمن تنفسي كاربرد دارد. همچنين اثرات مفيد تايلوزين در كاهش سطح عفونت متعاقب استرس ناشي از تجويز واكسن زنده به اثبات رسيده است

 
مقدار و روش مصرف : جهت پيشگيري از بيماري CRD و عفونتهاي ناشي از Mg,Ms محتواي هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني اضافه كرده در سه روز اول زندگي مصرف گردد. سپس در سن 4 هفتگي به مدت 24 ساعت مصرف آن تكرار گردد. جهت درمان با شروع علائم بيماري هر ساشه 100 گرمي در 200 ليتر آب آشاميدني حل كرده بمدت 48 ساعت مصرف شود.

 
موارد منع مصرف : تجوير تايلوزين در طيور تخم گذاري كه تخم مرغ آنها به مصرف انسان مي رسد منع شده است

 
زمان پرهيز از مصرف : در جوجه هاي گوشتي 24 ساعت قبل از كشتار و در مرغ هاي تخم گذار 48 ساعت پس از آخرين درمان كاملاً عاري از بقاياي دارو مي باشد.

 
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندي : ساشه هاي آلومینیومی 100 گرمي