تايلوجكت® 20%
تايلوزين
محلول استريل تزريقي

 
گروه دارویی:
آنتی بیوتیک

 

ترکیب:
هر ميلي ليتر حاوي 200 ميلي گرم تايلوزين (Base) مي‌باشد.

 

فارماكولوژي:

تایلوزین جزء دسته ماكروليدها بوده و آنتي بيوتيكي باكتريواستاتيك است، البته در غلظتهاي بالا و برعليه ارگانيسمهاي بسيار حساس ممكن است خاصيت باكتريوسيدي بروز دهد. اين دسته دارويي با اتصال به واحد 50S ريبوزوم موجب توقف سنتز پروتئين مي‌گردند. در حالت in vitro برعليه استافيلوكوك‌ها، استرپتوكوك‌ها، باسيلوس آنتراسيس، كورينه باكتريوم، گونه‌هاي كلستريديوم بجز C. difficile ، ليستريا، هموفيلوس، پاستورلا، بروسلا و برخي سويه‌هاي اكتينومايسس، مايكوپلاسما، كلاميديا، اورآپلاسما و ريكتزيا موثر است. اكثر گونه‌هاي خانواده انتروباكترياسه نظير پسودموناس، E. coli، كلبسييلا و غيره به اين دارو مقاوم مي‌باشند.

 

فارماكوكينتيك:
تايلوزين Base پس از تزريق عضلاني يا زيرجلدي به سرعت جذب شده و در تمامي بافتها بجز مايع مغزي- نخاعي بخوبي پخش مي گردد. نيمه عمر دارو در گوساله زير دو ماه 139 دقيقه و در بالاتر از دو ماه 64 دقيقه مي‌باشد و بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي‌گردد.

 
حیوان هدف:
گاو، گوسفند، بز،سگ وگربه

 

موارد مصرف:
براي تزريق عضلاني جهت درمان عفونت‌هاي ناشي از ميكروارگانيسمهاي حساس به تايلوزين، پنوموني، گنديدگي سم، ديفتري، التهاب رحم و پستان در گاو، همچنين درمان آگالاكسي و پلوروپنوموني در گوسفند و بز.

 

 

مقدار و روش مصرف:

 

گاو: 10-5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه بصورت عضلانی (حداكثر10 ميلي ليتر در هر محل تزريق شود).

گوسفند و بز: 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه بصورت عضلانی (حداكثر 5 ميلي ليتر در هر محل تزريق شود).

سگ و گربه: 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق IM هر 12 ساعت يكبار

 

در كتاب مرجع (Veterinary Drug Handbook 4th Edition 2002) براي حيوانات زير اين مقادير مصرف درج

شده است:

 

جوندگان (خرگوش، همستر، موش خرما، موش صحرايي): 10 ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق زيرجلدي يكبار در روز

پرندگان: 40 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق عضلاني دوبار در روز

خزندگان: 5 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل عضلاني يكبار در روز

 

 

احتياط و موارد منع مصرف:

 

در صورت وجود حساسيت به تايلوزين و يا اريترومايسين در دام منع مصرف دارد. بعلت احتمال ايجاد اسهال حاد و گاهي كشنده در اسب منع مصرف دارد. در دوران آبستني منع مصرف ندارد. تداخل دارويي براي تايلوزين ثبت نگرديده است.

 

عوارض جانبي:

 

مهمترين عارضه جانبي در مصرف تايلوزين احتمال بروز التهاب و درد در ناحيه تزريق مي‌باشد.

 

 

مصرف بيش از حد (Over dosage):
اين دارو از ايمني خوبي برخوردار بوده و در نمونه‌هاي آزمايشي تا 100 برابر دز درماني ايجاد سميت نمي‌كند.

 

 

زمان پرهيز از مصرف:

 

درمان با تايلوجلكت® 7 روز قبل از ذبح دام بايد قطع گردد.

در گاوهاي شيرده، شير توليد شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. در ميش و بزهاي شيرده، شير توليد شده در حين درمان و تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

 

 

شرایط نگهداري:

 

در جاي خنك نگهداري شود و از يخ زدگي محافظت گردد.
دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

 

بسته‌بندي:
ويال‌هاي 50 و 100 ميلي‌‌ليتري شفاف