تايلوزين‌ تارترات
پودر محلول‌ در آب‌
شکل دارویی: پودر محلول‌ در آب‌
تركيب‌::‌:‌:‌هر ساشه حاوی 110 گرم تایلوزین تارتارت معادل 100 گرم تایلوزین Base می باشد.
موارد مصرف:‌ تايلوزين‌آنتي‌بيوتيك‌باكتريوستاتيك‌ مؤثر بر‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌(كه‌ نسبت‌به‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ گروه‌ ماكروليد حساس‌ هستند)مي‌باشد.تايلوزين‌ دارويي‌ ‌ شناخته‌ شده‌براي‌ درمان‌ سي‌. آر.دي‌ طيور ناشي‌ از انواع‌ مهم‌ و بيماري‌زاي‌ مايكوپلاسمابه‌خصوص‌ Mycoplasmagallisepticum است.‌
در درمان‌ عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از گروه‌ PPLO در سايرحيوانات‌ و به‌ ميزان‌ 0.5 درصد در آب‌ آشاميدني جهت كنترل‌ و پيشگيري‌ اسپيروكت‌ طيور ناشي‌ازBorrelia anserina، درمان‌ لپتوسپيروزدر تعدادي‌ از حيوانات‌ و درمان‌ برخي‌ عفونت‌هاي‌ ناشي‌از باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ به‌كار برده‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌اهميت‌ اقتصادي‌ سي‌. آر. دي‌ طيور، استفاده‌ از تايلوزين‌نتايج‌ قابل‌ توجهي‌ از قبيل‌ كاهش‌ تلفات‌، اضافه‌ وزن‌مطلوب‌ در جوجه‌ها، بالا رفتن‌ ضريب‌ تبديل‌ غذا ، توليد بيشتر، بهبود كيفيت‌ گوشت‌، ازديادتوليد تخم‌مرغ‌ و افزایش ميزان‌ جوجه‌درآوري‌را دربر خواهد داشت‌.
مقدار و روش مصرف‌:‌:تايلوزين‌ را معمولاًباید باغلظت‌ 0.5 گرم‌ در ليتر به‌ روش‌ زير براي‌ طيور تهيه‌كرد.
جوجه‌ها
پيشگيري‌: محتوي‌ يك‌ ساشه‌ را در 200 ليترآب‌ آشاميدني‌ حل‌ كرده‌، در 3 روز اول‌ پس‌ از خارج‌شدن‌ جوجه‌ها از تخم‌ در اختيارآنها قرار دهيد و مجدداًدر سن‌ 4 هفتگي‌ به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ دارو را به‌ همين‌ترتيب‌ به‌ آنها بخورانید.
درمان‌: به‌ مجرد مشاهده‌ اولين‌ نشانه‌هاي‌ بيماري‌، محتويات ‌يك‌ ساشه‌ را در 200 ليتر آب‌ آشاميدني‌ حل‌ كرده‌، به‌مدت‌ 24 ساعت‌ در اختيار طيور قرار دهيد. البته‌ درعفونت‌هاي‌ شديد براساس‌ توصيه‌ دامپزشك‌ طول‌ مدت‌ درمان‌ بين‌ 2 تا 5 روز ادامه‌ خواهد يافت‌.
نکات قابل توجه: اگرچه‌ املاح‌ تايلوزين‌ برخلاف‌تايلوزين‌ Base به‌ خوبي‌ در آب‌ حل‌ مي‌شوند وليكن‌ به‌منظور دستيابي‌ به‌ حداكثر حلاليت‌، گرانول‌ تايلوزين‌تارترات‌ توصيه‌ مي‌شود كه‌ ابتدا، محتوي‌ ساشه‌ را درظرف‌ تميز و مناسبي‌ ريخته‌ ، بر روي‌ آن‌ 4 ليتر آب‌ ولرم‌اضافه‌ كنيد و سپس‌ خوب‌ به‌ هم‌ بزنيد، آن‌گاه‌ براساس‌دستورالعمل‌ توصيه‌ شده‌ به‌ آب‌ آشاميدني‌ طيور اضافه‌نماييد
توصيه‌ مي‌شود در طول‌ درمان‌ منحصراً آب‌محتوي‌ تايلوزين‌ در اختيار طيور قرار گيرد.
عوارض جانبی: تجربيات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهدكه‌ به‌طور كلي‌ تايلوزين‌ داروي‌ غير سمي‌ و كاملاً مطمئني‌براي‌ استفاده‌ در طيور و ساير حيوانات‌ است‌. از آن‌جا كه‌تايلوزين‌ هيچ‌گونه‌ تأثيري‌ بر باكتري‌هاي‌ روده‌ انسان‌از قبيل‌ سالمونلا و كلي‌باسيل‌ ندارد و به‌علاوه‌ درطب‌ انساني‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد، بنابراين‌ احتمال‌ايجاد مقاومت‌ در مقابل‌ ساير آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ مورداستفاده‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ روده‌اي‌ انسان‌ به‌ هيچ‌وجه‌وجود نخواهد داشت‌.
 زمان‌ پرهيز از مصرف: ازآنجا که گوشت طیور در فاصله‌24 ساعت‌ پس‌ از آخرين‌ مرتبه‌ تجویز‌ تايلوزين‌ و  تخم آنها 48 ساعت‌ پس‌ از قطع‌ درمان‌، كاملاً عاري‌ از دارو خواهند شد، بنابراين‌ زمان‌ پرهيز ازمصرف‌ محصولات‌ طيوري‌ كه‌ با تايلوزين‌ درمان‌ مي‌شوندبسيار كوتاه‌ است‌.
شرايط‌ نگهداري‌: :دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي:‌ ساشه‌ 110 گرمي‌