تیل موتیل AC

دسته دارويي:  نسل جدید خانواده آنتی بیوتیکی ماکرولیدها

تركيب: هر میلی لیتر تیل موتیل ACمحتوی 250 میلی گرم تیل میکوزین به صورت فسفات است.

موارد مصرف : جهت کنترل ودرمان عفونت های تنفسی طیور گوشتی ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسما سینویه، اولنیتوباکتریوم رینوتراکئال ، پاستورلا مولتوسیدا و سایر اجرامی که به تیل میکوزین حساس هستند.

هر بطری 60 میلیتری تیل موتیل ACبرای درمان 200 لیتر آب آشامیدنی طیور گوشتی کافی می باشد.

درمان مجدد برای بیماری هایی که به تیل میکوزین حساس هستند، یا استرس های مختلف دوره پرورش با همین دوز و به مدت 24 تا 48 ساعت قابل تکرار می باشد.

فارماکوکینتیک دارو  :هنگامی که دارو از طریق آب آشامیدنی و به میزان توصیه شده در طیور گوشتی مصرف میشود و به قسمت هایی که دارای PHپایین هستند انتقال می یابد.

در نتیجه غلظت آن در سرم به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند. 6 ساعت پس از شروع مصرف، مقادیری از آن در بافت ریه در حد قابل اندازه گیری یافت می‌شود.

به علاوه تیل میکوزین بعد از 6 ساعت در کیسه های هوایی قابل تشخیص است. همچنین میتوان آن را در غلظت نسبتاً زیادی در بافت های کبد و کلیه ها مشاهده نمود.

تیل میکوزین سپس از طریق صفرا به مدفوع و از طریق کلیه ها وارد ادرار شده و دفع می‌گردد.

سلامت دارو در طیور گوشتی:استفاده از تیل میکوزین به مدت 5 روز و با 5 برابر دوز درمانی در آب آشامیدنی طیور گوشتی هیچ گونه عارضه ای ایجاد نمی‌کند.

تداخل دارویی:محل اثر تیل موتیل ACنزدیک به محل عمل آنتی بیوتیک های مشتقات کلرا مفنیکیل و لینکوزامایدهاست و به علت رقابتی که در محل اثر این دارو ها وجود دارد، مصرف هم زمان آنها توصیه نمی‌گردد.

زمان قطع دارو:در طیور گوشتی 12 روز قبل از کشتار

نگهداری :در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندي:بطری های 60 میلی لیتری