تیل مایکوزین 25%
محلول خوراکی

 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک

 
ترکیب دارو : هر میلی لیتر از محصول حاوی:

 

250 gr

Tilmicosin phosphate

1 ml

Excipients q.s. to

 

مکانیسم اثر : تیل مایکوزین با اتصال به تحت واحد s50 ریبوزوم باکتری مانع از سنتز پروتئین باکتری شده و در نتیجه مانع رشد و باعث از بین رفتن سلول باکتری می شود.
این دارو دارای سه ویژگی خاص می باشد :
1- جستجو : شش ساعت پس از مصرف دارو در آب آشامیدنی طیور غلظت آن در بافت های هدف یعنی ریه ها و کیسه های هوایی به حد درمانی خود می رسد و عفونت را جستجو کرده و آن را از بین می برد.
2- کنترل : توانایی کنترل عوامل بیماری زای تنفسی طیور را دارا می باشد .
3- محافظت : باعث سلامت گله وبهبود تولید و حفاظت پرنده بصورت غیر مستقیم از آلودگی با E.Coli می شود.

 
طیف اثر : تیل مایکوزین بر علیه Mgو MS،پاستورلا مولتی سیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال مؤثر است.

 
موارد مصرف : در درمان و پیشگیری از عفونتهای تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها ، پاستورلامولتوسیدا ،اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و منفی استفاده می شود.

 
مقدار و روش مصرف :
1- اولین مصرف به مدت 3 روز می باشد که باید در هفته اول و ترجیحاً 3 روز اول دوره پرورش انجام گیرد.
2- دومین زمان مصرف 1 تا 3 روز پس از واکسیناسیون در هفته سوم تعیین شده است( کمک به کنترل استرس واکسیناسیون)
3- در پولت های جایگزین 3 تا 4 هفته پس از مصرف دوم می باشد.

 
نکته!: در صورتی که روش درمانی فوق که متافیلاکسی نام دارد انجام نگردد باید پس از بروز علائم CRD و پس از کمپلکس با E.Coli حداقل 3 روز تیل مایکوزین مصرف شود.
جهت درمان 60 میلی لیتر را در 200 لیتر آب آشامیدنی( 75 میلی گرم در لیتر ) بمدت 3 روز متوالی مصرف نمود.
در محاسبه دوز بر حسب وزن زنده پرنده :
1- جهت پیشگیری 15 میلی گرم بر کیلوگرم در روز
2- جهت پیشگیری 20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز

 
تداخل دارویی : تداخل دارویی گزارش نشده است .

 
موارد احتیاط : از تماس مستقیم با پوست خودداری شود و هنگام کار از دستکش استفاده گردد.
این دارو نباید در دسترس اسب و سایر تک سمها قرار گیرد .دور از دسترس اطفال قرار گیرد.

 
شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
زمان پرهیز از مصرف : 12 روز پس از آخرین درمان

 
بسته بندی : در ظروف 100 میلی لیتری