تیامولین هیدروژن فومارات + اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید

دسته دارویی :آنتی بیوتیک

 شکل دارویی : پودر محلول در آب

ترکیب دارو :  هر 1000گرم حاوی:

تیامولین هیدروژن فومارات

25 گرم

اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید

80 گرم

موارد مصرف : پیشگیری و درمان بیماری های دستگاه تنفسی و مفاصل در طیور

موارد منع مصرف : کوکسیدیواستات های یونوفوره ( پلی اتر ) موننسین، سالینومایسین، مادرومایسین و ناراسین در طیوری که داروی تیامولین با میزان بیش از 25/3 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن طیور دریافت می نماید تجویز نگردد.

مقدار و روش  مصرف :

1- برنامه توصیه شده برای طیور تخم گذار:

موارد مصرف

ComplexCRD

تیامولین هیدروژن فومارات(mg/kg)

اکسی تتراسایکلین (mg/kg)

تترالورین( گرم در 1 لیتر آب مصرفی)

تترالورین ( کیلوگرم در یک تن دان)

مدت

(روز)

پیشگیری

1/3

3/9

1

2

7 روز در ماه

2- برنامه توصیه شده برای مرغ مادر گوشتی:

موارد مصرف

ComplexCRD

تیامولین هیدروژن فومارات(mg/kg)

اکسی تتراسایکلین (mg/kg)

تترالورین( گرم در 1 لیتر آب مصرفی)

تترالورین ( کیلوگرم در یک تن دان)

مدت

(روز)

پیشگیری

5

15

2

4

3 روز در ماه

درمان

10

30

4

8

3 روز

1-2- جهت پیشگیری از CRD: یک کیلوگرم در یک تن دان مصرفی در طول دوره استرس

2-2- در شرایط عدم  استفاده از یونوفورهای مونوولان، پیشگیری و درمان CRDدر طیور گوشتی مشابه جدول برنامه مادرهای گوشتی عمل گردد.

3- برنامه توصیه شده برای بوقلمون:

موارد مصرف

ComplexCRD

تیامولین هیدروژن فومارات(mg/kg)

اکسی تتراسایکلین (mg/kg)

تترالورین( گرم در 1 لیتر آب مصرفی)

مدت

(روز)

پیشگیری

8-3

24-9

3

3 روز درمان

درمان

16-6

48-8

6

3 روز

4- برنامه توصیه شده برای طیور گوشتی:

از روز 1 الی 14 و یا روز 21 الی 30 مصرف:

1 گرم تترالورین برای هر 8 کیلو وزن بدن طیور در روز توصیه می‌شود.

1-3- همراه با برنامه پیشگیری کوکسیدیوز یا یونوفورهای منووالان:

1 گرم تترالورین OTبرای هر کیلو وزن بدن طیور توصیه می‌شود که از روز 1 الی 14 و یا از روز 21 الی 30 روز مصرف گردد.

برنامه مصرف در آب آشامیدنی :

سن (روز)

وزن ( گرم)

تترالورین ( گرم) برای 1000 پرنده در روز

0

40

5

7

154

20

14

393

50

21

765

100

28

1259

160

35

1816

240

نکات قابل توجه :ترکیب تیامولین هیدروژن فومارات و اکسی تتراسایکلین در محیط آزمایشگاه و نیز داخل بدن طیور فعالیت سینرژیستی علیه عوامل بیماری زایی دارند که عامل چندین بیماری مهم در طیور می باشند .

 در موقع مصرف غلظت های 0125/0 % یا بیشتر تیامولین جهت اطمینان از مصرف کافی آب ، 250 گرم دکستروز، 5/2 گرم آسپارتام با 14گرم ساخارین را برای هر 1000 لیتر آب آَشامیدنی  می‌توان افزود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت : 14 روز

تخم مرغ : 1 روز

شرایط نگهداری:در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت و نگهداری شود.

بسته بندی:1 کیلوگرم