تیامولین 10%
پودر مخلوط در دان

 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک

 
ترکیب دارو : هر کیلوگرم محصول حاوی :

 

45 mg

Tiamulin hydrogen fumarate…………………………………..…………………………

100 gr

Excipients q.s. to…………….………………………………….…….…………….……

 

 

موارد مصرف : جهت پیشگیری و کنترل عفونتهای مایکوپلاسمایی ( بیماری مزمن تنفسی ) در طیور کاربرد دارد که بر روی باکتریهای گرم مثبت ، گرم منفی ، بی هوازیها ، اسپیرو کت ها و مایکوپلاسماها موثر است .

 
موارد منع مصرف : تیامولین با میزان بیش از 3.25 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن طیور با کوکسیدیو استاتهای یونوفوره مانند موننسین ، سالینومایسین، مادورامایسین و ناراسین منع مصرف دارد. ولی تیامولین با لازالوسیدسدیم و سمدورامایسین سازگار است .

 
مقدار و روش مصرف : جهت پیشگیری و کنترل CRD در طیور گوشتی به میزان 3 میلی گرم به ازا یک کیلوگرم وزن بدن طیور روزانه توصیه گردد.(300 گرم محصول تیامولین در یک تن دان )
جهت پیشگیری و کنترلCRD  در مرغ های مادر و تخم گذار و بهبود تولید تخم مرغ : 3 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن طیور به صورت روزانه بمدت یک هفته در ماه، در تمام طول دوره تخم گذاری توصیه می گردد.500 گرم محصول تیامولین در یک تن دان.

 

جهت درمان بیماری مزمن تنفسی CRD و سینوزیت عفونی 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طیور در روز بمدت 3 تا 5 روز متوالی توصیه می گردد.

 
زمان پرهیز از مصرف :3 روز

 
شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی : پاکت فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمی